Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Aktuálně

 

Vyhlášení výběrového řízení na projekty v rámci Programu rozvojově-ekonomického partnerství pro rok 2014

cr_pomaha

MZV vyhlašuje výběrové řízení na projekty v rámci Programu rozvojově-ekonomického partnerství pro rok 2014, přípravná a realizační fáze. Cílem je podpora navázání a rozvinutí partnerství mezi… více ►

Seminář k Programu rozvojově-ekonomického partnerství

Dne 6. listopadu 2013 proběhl v prostorách MZV seminář pro zájemce o účast v Programu rozvojově-ekonomického partnerství, jehož pilotní ročník probíhal v Srbsku a Etiopii. více ►

Ministr Kohout v OSN: chudobu vymýtíme jen s podporou soukromého sektoru

ministr_jan_kohout_3

Zvláštním zasedáním k Rozvojovým cílům tisíciletí (MDGs) snížit chudobu ve světě pokračovalo druhým dnem 68. Valné shromáždění Organizace spojených národů, na kterém Českou republiku zastupuje… více ►

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR a statistický přehled DAC za rok 2012

Informace o ZRS ČR v roce 2012 přináší přehled bilaterální rozvojové spolupráce realizované podle příslušného Plánu ZRS i dalších dvoustranných i mnohostranných aktivit realizovaných Českou… více ►

Světový humanitární den 2013

Světový humanitární den se slaví 19. srpna – ve výroční den pumového útoku na ústředí OSN v Bagdádu, při němž v srpnu 2003 zahynulo 22 humanitárních pracovníků OSN, včetně zvláštního… více ►

Podpis Dohody mezi vládou ČR a vládou Srbské republiky o rozvojové spolupráci

Dne 24. července 2013 byla v Bělehradě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o rozvojové spolupráci. více ►

ČR přijata do Výboru pro rozvojovou pomoc (DAC) OECD, elitního klubu dárcovských zemí

Dne 14. května 2013 se v Paříži konalo 964. zasedání Výboru pro rozvojovou pomoc OECD (Development Assistance Committee - DAC), na kterém byla ČR přijata za plnoprávného člena tohoto výboru.… více ►

Seminář o Evropském rozvojovém fondu

Dne 23. dubna od 9 do 13 hod. pořádá MZV seminář o EDF pro podnikatelské subjekty a nevládní organizace, které se zajímají o možnosti zapojení do realizace projektů financovaných z EDF. více ►

Prohlášení Evropského parlamentu o poskytování informací o rozvojové problematice

Dne 5. července 2012 přijal Evropský parlament prohlášení ke globálnímu rozvojovému vzdělávání, zvyšování povědomí veřejnosti a aktivnímu celosvětovému občanství. více ►

Humanitární dotační řízení 2012 - protokol hodnotící komise

Dne 8. února 2012 zasedla hodnotící komise pro výběr námětů na projekty humanitární pomoci v zemích s komplexní humanitární krizí a zemích s potřebou obnovy po katastrofách. Posuzováno bylo… více ►

Humanitární dotační řízení 2012 - protokol obálkové komise

cr_pomaha

Dne 24. ledna 2012 proběhlo otevírání obálek s náměty, které byly podány v rámci humanitárního dotačního řízení 2012 v kategoriích "Komplexní krize" a "Obnova po katastrofách". Protokol obálkové… více ►

Humanitární dotační řízení 2012

MZV vyhlašuje výběrové řízení na projekty humanitární pomoci na rok 2012. Podprogram "komplexní humanitární krize" je vyhlášen pro Afghánistán, Barmu, Kongo (DRC) a Jižní Súdán. V podprogramu… více ►

Vyhodnocení dočasných výjimek z transformace systému ZRS ČR

Níže jsou publikovány protokoly z obálkové komise a z komise hodnotící v rámci výběrového řízení na vyhodnocení programů zahraniční rozvojové spolupráce realizovaných v gesci MF, MPO a MV na… více ►

Accra Agenda for Action a Česká republika

Shrnující dokument k implementaci závěrů konference k efektivnosti rozvojové pomoci v Akkře v r. 2008 Českou republikou. více ►

.