Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Jemen

 

(Archivní článek, platnost skončena 15.02.2013.)

Jemen patřil v letech 2005 - 10 mezi 8 prioritních zemí české ZRS, v jejich rámci byl však z hlediska cílového objemu nejmenší (2,3 % z celkové čerpané částky ZRS v roce 2009). Tato okolnost spolu s dlouhodobými administrativními těžkostmi při realizaci projektů vedla k tomu, že v rámci nové koncepce ZRS do roku 2017 již Jemen nepatří mezi prioritní země ZRS ČR, nicméně je mu věnována pozornost v rámci ústupové strategie (pro léta 2012-2013 bylo vyčleněno celkem 8 mil. na podporu drobných zemědělců).

Zahraniční rozvojová spolupráce

Program rozvojové spolupráce mezi ČR a Jemenskou republikou na období 2006-2010 stanovil za prioritní sektory energetiku a vodohospodářství. Problémy s vodou se v Jemenu zhoršují a jedná se o jeden z největších budoucích problémů země. Umístění českých enviromentálních projektů (čistírny odpadních vod, recyklace odpadní vody) na ostrov Sokotra odpovídalo záměrům UNDP a UNESCO v úsilí o záchranu přírodní rozmanitosti.

V roce 2012 se do Jemenu po zhruba roční přestávce prostřednictvím projektů ČRA vrátila česká rozvojová přítomnost. Na ostrově Sokotra byl spuštěn projekt realizovaný Mendelovou Universitou. Cílem projektu je naučit místní obyvatelstvo „home gardening“, tj. pěstování zeleniny a ovoce . Jedná se o tzv. ústupový projekt /Jemen byl vyřazen z prioritních zemí české rozvojové pomoci/ v hodnotě 8 milionů rozvržený do dvou let /2012-13/ - v roce 2012 byl využit rozpočet ve výši 4 mil. Kč.

 V rámci dvou malých lokálních projektů ZÚ Abú Dhabí pak ČR dodala vybavení do kulturně-sportovního centra pro zdravotně postižené a audioknihovnu (včetně školení obsluhy) pro zrakově a sluchově postižené v celkové hodnotě 800 tis. Kč.

Humanitární pomoc

            V letech 2011 a 2012 ČR poskytla Jemenu humanitární pomoc v celkové hodnotě 6,5 mil. Kč. V roce 2011 šlo o program UNICEF zaměřený na pomoc podvyživeným dětem (2,5 mil. Kč); v loňském roce ČR podpořila projekt WFP zaměřený na výživu dívek a zároveň jejich zapojování do vzdělávacího procesu (4 mil. Kč).

Také v roce 2013 je ČR připravena poskytnout, výhledově během II. čtvrtletí, humanitární pomoc do Jemenu, kde vedle podvýživy přetrvávají negativní dopady konfliktů (vysídlené obyvatelstvo), pomoc potřebují také statisíce uprchlíků, zejména somálských, na jihu země.

Z důvodu komplexních humanitárních problémů řadí OSN každoročně Jemen do své konsolidované humanitární výzvy. V roce 2013 odhaduje OSN humanitární potřeby této země na 716 mil. USD (v r. 2012 to bylo 586 mil.). Z hlediska počtu příjemců (8 mil. osob) je tato humanitární operace spolu s Afghánistánem největší.

Humanitární pomoc do Jemenu poskytuje každoročně také Evropská unie (DG ECHO) se zaměřením na podvýživu a oběti konfliktů. Při realizaci spolupracuje jak s OSN (zejména WFP, UNICEF a UNHCR), tak s ICRC a s několika nevládními organizacemi. V roce 2012 poskytla EU do Jemenu humanitární pomoc v souhrnné výši mil. 40 mil. EUR, na rok 2013 prozatím vyčlenila 33 mil. EUR. 

Vládní stipendia 

Pro akademický rok 2012/2013 ČR Jemenu nenabídla žádné stipendium. Celkem v roce 2012 v ČR studovali 2 jemenští studenti. Na rok 2013/14 bylo nabídnuto 5 rozvojových stipendií na studium v češtině.

přílohy

ZRS ČR - Jemen 2005-2013 35 kB xls (Excel tabulka) 14.2.2013

.