Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Evaluační zprávy

 

Evaluační zpráva z komplexního vyhodnocení zahraniční rozvojové spolupráce ČR v sektoru voda a sanitace v Bosně a Hercegovině

Evaluační zpráva s přílohami je komplexním vyhodnocením aktivit zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Bosně a Hercegovině, v sektoru voda a sanitace, v letech 2011 - 2013. Komplexní… více ►

Evaluační zpráva z komplexního vyhodnocení ZRS ČR v sektoru podpory demokracie, lidských práv a společenské transformace v Gruzii

Evaluační zpráva je komplexním vyhodnocením aktivit zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Gruzii, v sektoru podpory demokracie, lidských práv a společenské transformace v letech 2008… více ►

Evaluační zpráva z komplexního vyhodnocení zahraniční rozvojové spolupráce ČR v sektoru voda a sanitace v Etiopii

Evaluační zpráva s přílohami je komplexním vyhodnocením aktivit zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Etiopii, v sektoru voda a sanitace v letech 2010 - 2013. Komplexní vyhodnocení… více ►

Evaluační zpráva z komplexního vyhodnocení evaluačních zpráv projektů ZRS ČR v letech 2012 - 2013

Evaluační zpráva s přílohami je komplexním vyhodnocením 20 zpráv z projektů zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v letech 2012 - 2013 a zabývá se též vyhodnocením současného systému… více ►

Evaluační zpráva z komplexního vyhodnocení zahraniční rozvojové spolupráce ČR v sektoru zemědělství v Moldavsku

Evaluační zpráva s přílohami je komplexním vyhodnocením aktivit zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Moldavsku, v sektoru zemědělství v letech 2011 - 2013. Komplexní vyhodnocení bylo… více ►

Shrnutí evaluační zprávy - Palestinská autonomní území - sektor voda a sanitace

Shrnutí zprávy z vyhodnocení projektu ZRS ČR na Palestinských autonomních územích s názvem "Národní systém řízení a rozvoje vodního hospodářství na Palestinských autonomních územích - MYWAS". více ►

Evaluační zprávy - Kosovo - sociální sektor

Evaluační zpráva - Myanmar/Barma - humanitární pomoc

Zpráva z vyhodnocení projektu humanitární pomoci ČR po cyklonu Nargis v Myanmaru/Barmě v gesci MZV, realizovaného o.s. ADRA ČR. Evaluace byla provedena v období květen - srpen 2013. více ►

Evaluační zpráva - Kambodža - zdravotnictví

Zpráva z vyhodnocení projektu ZRS ČR v Kambodži v gesci MZV a České rozvojové agentury, realizovaného společností Člověk v tísni. Evaluace byla provedena v období květen - srpen 2013. více ►

Evaluační zpráva - Gruzie - zdravotnictví

Zpráva z vyhodnocení projektu ZRS ČR v Gruzii v gesci České rozvojové agentury, realizovaného Charitou ČR. Evaluace byla provedena v období květen - srpen 2013. Evaluační zpráva byla finalizována… více ►

Evaluační zprávy - Etiopie - protierozní projekty

Zprávy z vyhodnocení dvou projektů ZRS ČR v Etiopii v gesci Ministerstva zemědělství a České rozvojové agentury, realizovaných organizací Člověk v tísni a Mendelovou univerzitou v Brně. Evaluace… více ►

Evaluační zpráva - Zambie - zdravotnictví

Zpráva z vyhodnocení projektu ZRS ČR v Zambii v gesci České rozvojové agentury, realizovaného Arcidiecézní charitou Praha. Evaluace byla provedena v období duben - červen 2013. více ►

Evaluační zprávy - Gruzie - zemědělské projekty

Zprávy z vyhodnocení dvou projektů ZRS ČR v Gruzii v gesci Ministerstva zahraničních věcí a České rozvojové agentury, realizovaných nevládní organizací Charita ČR. Evaluace byla provedena v… více ►

Evaluační zprávy - Moldavsko - hydrometeorologické projekty

Zprávy z vyhodnocení dvou projektů ZRS ČR v Moldavsku v gesci Ministerstva životního prostředí a České rozvojové agentury, realizovaných firmou Aquatest. Evaluace byla provedena v období srpen -… více ►

Evaluační zpráva - globální rozvojové vzdělávání v ČR

Zpráva z vyhodnocení projektu globálního rozvojového vzdělávání v ČR "PRVák", realizovaného nevládní organizací ADRA v gesci České rozvojové agentury. Evaluace byla provedena v období červen -… více ►

Evaluační zpráva - Bosna a Hercegovina - městská hromadná doprava

Zpráva z vyhodnocení projektu ZRS ČR v Bosně a Hercegovině, zaměřeného na modernizaci a opravy tramvají v Sarajevu, v gesci České rozvojové agentury. Dodavatelem byla společnost Pragoimex.… více ►

Evaluační zpráva - Palestinská území - elektroenergetika

Zpráva z vyhodnocení projektu ZRS ČR na Palestinských autonomních územích v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, realizovaného společností Nova Partner. Evaluace byla provedena v období… více ►

Evaluační zprávy - Mongolsko - sociální projekty

Zprávy z vyhodnocení dvou projektů ZRS ČR v Mongolsku v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, realizovaných Charitou ČR. Evaluace byla provedena v období květen - září 2012. více ►

Vyhodnocení programu vládních rozvojových stipendií

Nezávislá evaluační studie vyhodnocující silné i slabé stránky systému stipendií pro studující z rozvojových zemí k roku 2011 byla vypracována týmem expertů pod vedením O. Horkého z Ústavu… více ►

Vyhodnocení dočasných výjimek z transformace ZRS - evaluační zpráva

Zpráva hodnotí dvoustranné rozvojové aktivity v gesci Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra v režimu tzv. dočasných výjimek z transformace systému ZRS ČR. více ►

Evaluační zpráva - Srbsko

Závěrečná zpráva z vyhodnocení 3 projektů rozvojové spolupráce ČR v Srbsku více ►

Evaluační zpráva - Bosna a Hercegovina

Závěrečná zpráva z vyhodnocení 2 projektů české a 3 projektů slovenské rozvojové spolupráce v Bosně a Hercegovině více ►

Evaluační zpráva - zvyšování povědomí veřejnosti v ČR

Závěrečná zpráva z vyhodnocení projektu řídícího osvětovou kampaň "Česko proti chudobě" více ►

Vyhodnocení dočasných výjimek z transformace systému ZRS ČR

Níže jsou publikovány protokoly z obálkové komise a z komise hodnotící v rámci výběrového řízení na vyhodnocení programů zahraniční rozvojové spolupráce realizovaných v gesci MF, MPO a MV na… více ►

Evaluační zpráva k projektu v Etiopii

Závěrečná zpráva z vyhodnocení vzdělávacího projektu v Etiopii více ►

.