Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Dvoustranná rozvojová spolupráce

 

V souladu s mezinárodními doporučeními přistoupila ČR v rámci Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce na období 2010 – 2017 ke stanovení počtu programových zemí na pět (Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko); bilaterální ZRS bude dále realizována rovněž v zemích projektových (Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestinská autonomní území, Srbsko) a v zemích dříve programových, s nimiž bude pomoc pokračovat v jiném rozsahu a zaměření (Angola, Jemen, Vietnam, Zambie).

ČR pro léta 2010 - 2017 identifikovala pět prioritních oblastí ZRS: životní prostředí; zemědělství; sociální rozvoj; ekonomický rozvoj; podporu demokracie, lidských práv a společenské transformace. Důraz na řádnou veřejnou správu (good governance), dodržování lidských práv a šetrnost k životnímu prostředí (s ohledem na  změnu klimatu) jsou průřezovými principy, jež jsou zohledňovány ve všech rozvojových aktivitách

Kulatý stůl náměstka ministra zahraničních věcí ČR Martina Tlapy s českými investory

Dne 16. července se na ministerstvu uskuteční setkání náměstka Martina Tlapy se zástupci českých firem, které investují v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Účelem schůzky… více ►

Program rozvojově-ekonomického partnerství

Obecným cílem programu rozvojově-ekonomického partnerství je podpora udržitelného rozvoje a snižování chudoby v rozvojových zemích. Hlavní úsilí je přitom věnováno hospodářskému růstu a… více ►

Výběrové řízení na projekty rozvojově-ekonomického partnerství 2014 - protokol hodnotící komise

V rámci výběrového řízení na projekty rozvojově-ekonomického partnerství pro rok 2014 doporučila hodnotící komise k realizaci celkem 21 projektů, z toho 4 v realizační fázi, ostatní ve fázi… více ►

.