Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Statistické údaje k ODA ČR v Moldavsku

 

(Archivní článek, platnost skončena 05.11.2012 / 13:45.)

Níže jsou uvedeny údaje k výši finančních prostředků vynaložených na oficiální rozvojovou pomoc (ODA), kterou ČR poskytovala Moldavsku v nedávném období.

Tabulka: oficiální rozvojová pomoc /ODA/ České republiky v Moldavsku (skutečně vynaložené prostředky, tzv. disbursements)

2001 930.000 USD
2002 1,360.000 USD
2003 1,620.000 USD
2004 1,090.000 USD
2005 680.000 USD
2006 1,320.000 USD
2007 1,660.000 USD
2008 2,030.000 USD
2009 3,100.000 USD
2010 3,974.000 USD

Celkem za deset let téměř 18 mil. USD (17,76)

Za rok 2010 byla vykázána celková ODA ve výši 3,974.400 USD, z toho největší část představují bilaterální a trilaterální projekty ve výši 2,909.750 USD. Z dalších položek je možno uvést výdaje na uprchlíky (refugees in donor country) – 228.000 USD, stipendia (scholarships) 490.000 USD, projekty v oblasti lidských práv – 311.000 USD, apod. Z hlediska celkového objemu vynaložených prostředků bilaterální ZRS ČR se Moldavsko zařadilo v roce 2010 na 3. místo (po Afghánistánu a Mongolsku).

Moldavsku byla několikrát poskytnuta rovněž humanitární pomoc. Například v roce 2008 v souvislosti s letními záplavami byla poskytnuta velkokapacitní čerpadla a ochranná výstroj. (Na tuto pomoc v hodnotě cca 70 000 USD navázal rozvojový projekt na protipovodňový monitoring Prut.) O rok dříve byla poskytnuta materiální pomoc pro kompenzaci následků velkého sucha, přičemž bylo dodáno osivo v hodnotě cca 220.000 USD. Zároveň byl realizován projekt na pomoc při obnově zdrojů obživy zranitelných skupin obyvatel.

Významnou součástí poskytované rozvojové pomoci jsou rovněž programy vládních stipendií. Například v akademickém roce 2010/11 bylo nabídnuto a využito 15 vládních stipendií v různých studijních programech, z toho v českém jazyce 5 a v anglickém jazyce 10. Celkem v právě skončeném školním roce v ČR studovalo 32 vládních stipendistů z Moldavska. Obdobná kvóta, tzn. 15 nových stipendijních míst, se předpokládá i pro školní rok 2011/12.

.