Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Mongolsko

 

Mongolsko přes pozitivní hospodářské výsledky patří ke státům, které jsou pro omezenou infrastrukturu a vysokou závislost na tradičním způsobu života (pastevectvím se živí dvě pětiny obyvatel) dosud řazeny mezi země s relativně vysokým výskytem chudoby. Je tomu tak i přesto, že Mongolsko oficiálně patří mezi země s nižším středním příjmem. Podle indexu lidského rozvoje je Mongolsko na 108. místě žebříčku, přičemž pod hranicí chudoby stále žije ca jedna třetina obyvatelstva.

Zemi chybí základní infrastruktura, potýká se s vysokou negramotností, obyvatelé nemají zajištěn přístup ke kvalitní vodě. Ekonomika země je postavena na těžbě nerostných surovin, které jsou bez další přidané hodnoty exportovány. V dobách Československa patřilo Mongolsko k důležitým obchodním partnerům (např. výstavba nemocnice v Ulánbátaru, dodávky těžebního zařízení, geologický průzkum apod.).

Dle Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR na léta 2010 – 2017 patří Mongolsko do nejvyšší kategorie prioritních zemí, mezi tzv. programové země. Česká republika zde v rámci ZRS působí především v sektorech:

  • zásobování vodou a sanitace;
  • výroba a dodávky energie;
  • zemědělství;

v menší míře pak v sektorech:

  • školství;
  • zdravotnictví.

Kromě rozvojových projektů v gesci České rozvojové agentury (ČRA) jsou v Mongolsku rovněž realizovány malé lokální projekty při zastupitelském úřadě (ZÚ) a mongolským studentům jsou nabízena vládní stipendia.

Program rozvojové spolupráce s Mongolskem na období 2011-17

V návaznosti na dosavadní výsledky rozvojové spolupráce a při vědomí přetrvávajících rozvojových potřeb Mongolska byl zpracován programový dokument pro spolupráci v období 2011 – 2017. více ►

Přehled projektů ZRS ČR v Mongolsku

V příloze je uveden Aktuální přehled projektů v Mongolsku v roce 2013 a zároveň Přehled rozvojových projektů realizovaných v Mongolsku v letech 2001 – 2012. více ►

.