Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Sektory a projekty

 

Sektorové priority stanovené pro období 2010 – 2017 berou v úvahu zkušenosti z předcházejícího období a vycházejí z komparativních výhod ČR. Jednou z nich je zkušenost s procesem politické, ekonomické a společenské transformace.

Sektorové priority zároveň reflektují obecné priority mezinárodního společenství dané zejména základním dokumentem v této oblasti, a to Rozvojovými cíli tisíciletí (MDGs). V neposlední řadě zohledňují proces dělby práce s ostatními dárci. Projekty v rámci jednotlivých sektorů by měly mít co největší vzájemnou návaznost, aby byl zajištěn synergický multiplikační efekt.

ČR pro další období počínaje rokem 2010 identifikovala pět prioritních oblastí ZRS: životní prostředí; zemědělství; sociální rozvoj; ekonomický rozvoj; podporu demokracie, lidských práv a společenské transformace. Důraz na řádnou veřejnou správu (good governance), dodržování lidských práv a šetrnost k životnímu prostředí (s ohledem na změny klimatu) jsou průřezovými principy, jež jsou zohledňovány ve všech rozvojových aktivitách.

Malé lokální projekty 2012

Přehled malých lokálních projektů realizovaných v roce 2012 při zastupitelských úřadech ČR v prioritních i dalších rozvojových zemích. více ►

Malé lokální projekty 2013

V roce 2013 bylo realizováno celkem 116 malých lokálních projektů v 50 rozvojových zemích v celkové hodnotě 27,3 mil. Kč. více ►

Rozvojové projekty v roce 2010

Přehled projektů zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2010 dle cílových zemí a skutečného čerpání prostředků. více ►

Rozvojové projekty v roce 2011

Přiložen je přehled dvoustranných projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, jež byly realizovány v roce 2011. více ►

Rozvojové projekty v roce 2009

Dvoustranné projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR v roce 2009 dle skutečného čerpání prostředků. více ►

Projekty v roce 2008 podle zemí

Dvoustranné projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR v roce 2008 - výše skutečného čerpání prostředků více ►

Rok 2007

Dvoustranné projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR v roce 2007 více ►

Rok 2006

Dvoustranné projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR v roce 2006 více ►

Rok 2005

Dvoustranné projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR v roce 2005 více ►

Rok 2004

Dvoustranné projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR v roce 2004 více ►

Rok 2003

Dvoustranné projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR v roce 2003 více ►

.