Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Stipendia

 

Vládní stipendia ke studiu na veřejných vysokých školách v ČR jsou významnou součástí dvoustranné rozvojové spolupráce. Každoročně jsou poskytnuta více než 130 novým studentům z rozvojových zemí. Celkový počet stipendistů je přibližně 500.

Výuka probíhá v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, v českém nebo anglickém jazyce. Zahraniční uchazeči o přiznání stipendia vlády ČR jsou povinni se zaregistrovat a podat elektronickou přihlášku prostřednictvím cílové adresy: http://registr.dzs.cz/registr.nsf

Dispozice k přiznání rozvojových stipendií s platností od roku 2013

Přiloženy jsou dispozice MŠMT k přiznání rozvojových stipendií v 5 jazykových mutacích. více ►

Vyhodnocení programu vládních rozvojových stipendií

Nezávislá evaluační studie vyhodnocující silné i slabé stránky systému stipendií pro studující z rozvojových zemí k roku 2011 byla vypracována týmem expertů pod vedením O. Horkého z Ústavu… více ►

Strategie poskytování vládních rozvojových stipendií 2013 - 2018

Usnesením vlády č. 301 z 25. dubna 2012 byla schválena Stragegie poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí na období 2013 - 2018. více ►

.