Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vyhlášení výběrového řízení na projekty v rámci Programu rozvojově-ekonomického partnerství pro rok 2014

 

(Archivní článek, platnost skončena 13.06.2014.)

MZV vyhlašuje výběrové řízení na projekty v rámci Programu rozvojově-ekonomického partnerství pro rok 2014, přípravná a realizační fáze. Cílem je podpora navázání a rozvinutí partnerství mezi podnikatelskými subjekty z ČR a z cílové rozvojové země. Pro rok 2014 byly za cílové rozvojové země v souladu s prioritami zahraniční rozvojové spolupráce stanoveny: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Kosovo, Moldavsko, Mongolsko, Palestina a Srbsko. Termín pro podávání projektů je 13. 12. 2013.

Vyhlášení výběrového řízení 2014

Metodika Programu rozvojově-ekonomického partnerství 2014 + formuláře přihlášky

Nejčastěji kladené otázky

Otázka: Můžeme podat projekt i pro jinou zemi, než je uvedeno ve vyhlášení výběrového řízení?

Odpověď: Ne, do výběrového řízení budou přijaty pouze projekty zaměřené na některou z 10 zemí uvedených ve vyhlášení výběrového řízení, jež jsou prioritními zeměmi zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Projekt podaný pro jinou zemi bude vyřazen obálkovou komisí a nebude zařazen do hodnocení.

Upraveno v Metodice: výčet cílových zemí je uveden ve vyhlášení výběrového řízení na projekty v rámci Programu rozvojově-ekonomického partnerství.

 

Otázka: Můžeme podat projekt na realizační fázi, aniž bychom byli v roce 2013 získali podporu na projekt v přípravné fázi?

Odpověď: Ne, na rok 2014 jsou oprávněni podat žádost o podporu realizační fáze rozvojově-ekonomického partnerství jen subjekty, které v roce 2013 úspěšně realizovaly projekt v rámci přípravné fáze.

Upraveno v Metodice: bod 2.2 Realizační fáze (s 9).

 

Otázka: Jsme oprávněni podat projekt v realizační fázi. Když zároveň podáme i nový projekt pro jinou zemi v rámci přípravné fáze, nesnížíme tím šanci na úspěch projektu podaného na realizační fázi?

Odpověď: Subjektů oprávněných podat projekt na realizační fázi je pro rok 2014 omezený počet (= realizátoři letošních projektů v přípravné fázi), proto je při kvalitním zpracování projektu a s přihlédnutím k výsledkům přípravné fáze velká pravděpodobnost podpory, na kterou nemá vliv ani případné podání nové přihlášky na jinou zemi. Je pouze třeba zachovat zásadu pouze jedné žádosti pro tutéž zemi.

Upraveno v Metodice: souběh žádostí pro různé země není v Metodice ani ve vyhlášení výběrového řízení upraven.

 

Otázka: Pokud podáváme projekt na realizační fázi, je nutné mít žádost spolupodepsánu místním partnerem?

Odpověď: Ano, předpokladem realizační fáze partnerství je úspěšné završení přípravné fáze, během níž muselo dojít k navázání partnerství s konkrétním místním subjektem.

Upraveno v Metodice: bod 1.2 Partneři (s. 6)

 

Otázka: Pokud moje firma zastupuje na zahraničním trhu jinou (výrobní) firmu, kdo podává projekt?

Odpověď: Nejlepší je utvořit konsorcium a projekt zpracovat společně – na základě interní dohody bude stanoven hlavní partner, který projekt jménem konsorcia podává. Jinak lze také podat projekt jménem jedné firmy a využití expertízy či produktu druhé firmy zahrnout jako náklady na externí poradenské a konzultační služby.

Upraveno v Metodice: bod 1.2 Partneři (s. 5 – 6), bod 3 Předkládání žádostí a návrhů projektů (s. 10), bod 4.2 Akceptovatelné výdaje k úhradě.

 

Otázka: Může podat projekt zájmové sdružení podnikatelských subjektů, například regionální hospodářská komora?

Odpověď: žádost může předložit pouze podnikatelský subjekt, který přímo provozuje podnikatelskou činnost na území ČR.

Upraveno v Metodice: bod 1.2 Partneři (s. 6 - hlavní partner).

 

Otázka: Můžeme do výdajů, které bude proplácet MZV, zahrnout externí expertízu či produkt v rámci technické spolupráce? Jak takové výdaje vykážeme?

Odpověď: Ano, v rámci technické spolupráce lze poskytnout sdílení know-how a školení jak z vlastních (interních) zdrojů, tak s využitím externí expertízy. Vykazování je třeba provést v rámci jednotlivých kvantifikovatelných položek, tj. např. hodinová sazba experta násobená počtem školicích hodin, dále výdaje spojené s pronájmem školicích prostor, cestovné a ubytování.

Upraveno v Metodice: bod 4.2 Akceptovatelné výdaje k úhradě.

 

Otázka: Můžeme do výdajů, které bude proplácet MZV, zahrnout i poměrnou část mzdových nákladů našich zaměstnanců, kteří se budou přípravou projektu zabývat?

Odpověď: Ne, proplaceny mohou být jen výdaje, které vzniknou prokazatelně navíc v přímé souvislosti s navazováním či realizací partnerství, tj. např. náklady na cestovné, diety a ubytování, na využití externí expertízy (konzultace, poradenství, externí školitel) a výrobu školicích materiálů či vzorků pro prezentaci.

Upraveno v Metodice: bod 4 Financování, zejména 4.2 Akceptovatelné výdaje k úhradě (s. 11 – 13).

přílohy

Vyhlaseni_Programu_2014.doc 60 kB doc (Word dokument) 12.11.2013

metodika_2014.doc 269 kB doc (Word dokument) 12.11.2013

.