Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Dobré humanitární dárcovství - předsednictví ČR

 

Od července 2012 do července 2013 předsedala ČR spolu s Dánském globální neformální iniciativě Dobrého humanitárního dárcovství. Na závěr předsednictví byl schválen jak koncepční dokument pro další působení, tak přehled příkladů dobré praxe dárců humanitární pomoci.

Od července 2012 do července 2013 Česká republika spolu s Dánskem předsedala globální iniciativě Dobrého humanitárního dárcovství. Během tohoto předsednictví pokračovala činnost řady pracovních skupin jak přímo v některých cílových zemích pomoci, tak práce tematických skupin v Ženevě. Tradičně se uskutečnila tři plenární zasedání na pracovní úrovni, rovněž v Ženevě.

První z nich v říjnu 2012 se dominantně věnovalo indikátorům, jejichž pomocí lze hodnotit kvalitu humanitárního dárcovství. Účastníci se shodli, že se pokusí shromáždit příklady dobré praxe ke všem 23 principům dobrého dárcovství. Tato práce vyvrcholila sestavením přehledu, do něhož přispěla také Česká republika. Ten byl za velkého zájmu představen na humanitárním segmentu Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC) v rámci tematické akce „Jsme dobrými dárci?“

Na únorovém plenárním zasedání byl jako 41. člen iniciativy přijat Island. Externí konzultanti, které najali dánští spolupředsedové, představili vyhodnocení prvních 10 let působení GHD a doporučení pro budoucnost. Z této reflexe se vyvinul dokument, který potvrzuje zachování neformálního charakteru iniciativy, shrnuje základní poslání GHD, metody působení i konkrétní možné aktivity, s důrazem na šíření principů dobrého dárcovství  k nečlenům GHD a nestátním aktérům.

Poslední pracovní zasedání proběhlo v květnu a zabývalo se mj. návazností humanitárních a rozvojových aktivit (to byla česká priorita, v jejímž rámci byly představeny příklady dobré praxe jak od českých nevládních organizací, tak od římských potravinových institucí). Se zástupci Řídícího výboru pro humanitární reakci proběhla diskuse o certifikaci humanitárních organizací, na které se v globálním nevládním sektoru pracuje.

Česko-dánské předsednictví bylo zakončeno během plenárního zasedání na vysoké úrovni, které se uskutečnilo 18. července 2013 v Ženevě. Na zasedání byl schválen jak nový koncepční dokument GHD, tak sborník příkladů dobré praxe. Oba dokumenty jsou přiloženy.

GHD - Fit for Purpose

Indikátory a příklady dobré praxe GHD

přílohy

_670_Geneva__GHD_fit_for_purpose.pdf 171 kB pdf (Acrobat dokument) 29.7.2013

_670_Geneva__GHD_indicators_report.pdf 1 MB pdf (Acrobat dokument) 29.7.2013

.