Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Střednědobé vyhodnocení humanitární pomoci 2014

 

V návaznosti na Operační strategii humanitární pomoci na rok 2014 uskutečnilo MZV střednědobé vyhodnocení čerpání humanitárního rozpočtu i globální humanitární situace.

Střednědobé hodnocení čerpání rozpočtu

na humanitární pomoc v roce 2014

Počátkem ledna byla schválena Operační strategie humanitární pomoci na rok 2014, která na pozadí globálních humanitárních výzev, námětů ZÚ ČR a v návaznosti na humanitární pomoc poskytnutou Českou republikou do zahraničí v roce 2013 rozvrhla poskytování pomoci ze schváleného rozpočtu na humanitární pomoc na rok 2014. Vzhledem k operativnímu charakteru plánování a poskytování humanitární pomoci Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS) v návaznosti na tuto operační strategii předkládá střednědobé vyhodnocení.

čerpání HUMANITÁRNÍHO rozpočtu OD lednA DO ČERVENCE 2014

Na humanitární pomoc pro rok 2014 byly usnesením vlády č. 403 z 29. května 2013 vyčleněny celkem 73 mil. Kč; v květnu 2014 byl tento rozpočet navýšen o 7,3 mil. Kč na zajištění obnovy Filipín přesunem prostředků z nepostřebovaných rezerv zahraniční rozvojové spolupráce.          V období od 1. ledna do 25. července 2014 byla schválena pomoc v celkové výši 62.764.551 Kč, tj. 78 % celkového rozpočtu.

V souladu s Operační strategií proběhlo v prvním čtvrtletí dotační řízení pro země s komplexní humanitární krizí (Barma, Čad, Etiopie, Jižní Súdán, Středoafrická republika), kde bylo vybráno celkem 9 projektů v souhrnné hodnotě 17.043.251 Kč. Vyhlášeno bylo rovněž dotační řízení na okamžitou pomoc v Sýrii + regionu (4 projekty/12 mil. Kč). V únoru 2014 bylo na základě aktuální potřeby vyhlášeno dotační řízení na okamžitou pomoc Ukrajině (2 projekty/3 mil. Kč). V květnu proběhlo dotační řízení na obnovu Filipín po sérii loňských katastrof (3 projekty/7,3 mil. Kč) – v souladu s Operační strategií poté, kdy vláda neschválila mimořádné prostředky na komplexní obnovu v humanitární, rozvojové i ekonomické oblasti. K 25. 7. tak byly v rámci humanitárního ukazatele rozpočtu MZV vyplaceny dotace v celkové výši 32.173.251 Kč.

V souladu s Operační strategií byla dále během prvního čtvrtletí, v návaznosti na pomoc poskytnutou v roce 2013, realizována další humanitární pomoc pro syrské uprchlíky v Libanonu, pomoc obětem konfliktu a komplexní krize v Jižním Súdánu, Palestině a Středoafrické republice i výše uvedená podpora obnovy a prevence dalších katastrof na Filipínách; podpořen byl i pokračující projekt pomoci leprosáliím v Africe a Indii. Celkem bylo na tuto pomoc věnováno 20,93 mil. Kč, tj. o 1,5 mil. více než předpokládala Operační strategie, zejména vzhledem k závažným dopadům konfliktů v Jižním Súdánu, SAR a Sýrii.

V rámci průběžné ad hoc pomoci byla poskytnuta okamžitá humanitární pomoc v souvislosti s přírodními katastrofami ve Slovinsku (mráz), Bosně a Hercegovině, Srbsku a Sv. Vincentu a Grenadinám (povodně a sesuvy půdy), Iráku a Ukrajině (konflikt). Celkem bylo na ad hoc aktivity vynaloženo 12,8 mil. Kč, tj. částka předvídaná v Operační strategii na celý rok.

MV ČR – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru – se během prvního pololetí podíleno na realizaci záchranářské a materiální humanitární pomoci ve Slovinsku (celkové náklady 291.300 Kč), v Bosně a Hercegovině a Srbsku (náklady kolem 2 mil. Kč).

Ve sledovaném období bylo z humanitárního rozpočtu MZV podpořeno 27 humanitárních projektů v 16 zemích. Na implementaci schválené humanitární pomoci se podílely z 50 % české neziskové organizace (ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Charita ČR, Lékaři bez hranic, Magna Děti v tísni a Omega plus), z 20 % mezinárodní organizace (IOM, UNHCR, UNRWA a WFP), zbývajících 30 % připadá na ZÚ ČR v Bejrútu, Bělehradě a Sarajevu a na GŘ HZS.

Aktuální humanitární situace VE SVĚTĚ

V současné době jsou globálně vyhlášeny tři humanitární katastrofy nejvyššího stupně, všechny tři v souvislosti s konflikty – v Sýrii, Jižním Súdánu a Středoafrické republice. Všechny tři uvedené krize mají závažné nejen vnitřní, ale i regionální dopady (syrská zejména na Irák, Libanon, Jordánsko a Turecko; jihosúdánská na Etiopii, Súdán a Ugandu; středoafrická na Čad, Kamerun a obě Konga). Pomoc v těchto zemích potřebují miliony lidí, přičemž v Jižním Súdánu OSN varuje před možným vznikem hladomoru i před aktuálně se šířící epidemií cholery.

Vlivem probíhajícího vnitřního konfliktu se prudce zhoršuje humanitární situace v Iráku, na palestinských územích (zejména v Gaze) a na Ukrajině. V těchto zemích je zároveň problém s bezpečností humanitárních dodávek i s vyhodnocováním potřeb.                V posledních měsících se však s narůstající nestabilitou vyhrocuje humanitární situace také v Jemenu, Mali, Somálsku a Súdánu.

Humanitární dopady přírodních katastrof a epidemií zůstávají pod vlivem krizí vyvolaných konflikty na okraji pozornosti, přičemž s novou sérií tajfunů a zemětřesení se potýká jihovýchodní Asie i střední Amerika; epidemie eboly znovu propukla v západní Africe. Závažné dopady povodní přetrvávají v BaH a Srbsku; na podporu jejich obnovy proběhla v červenci v Bruselu dárcovská konference – ČR na obnovu obou zemí přispěje v rámci rozvojové spolupráce.

Komplexní humanitární krize jsou rovněž zastíněny dopady konfliktů. CERF – Ústřední fond OSN pro naléhavou pomoc – v červenci 2014 uvolnil mimořádné prostředky na podfinancovanou potravinovou a nutriční pomoc v Sahelu (Burkina Faso, Gambie, Kamerun, Mali, Mauretánie, Niger a Nigérie) a Africkém rohu (Etiopie, Eritrea, Keňa a Somálsko), kde se vlivem sucha, nestability, demografického vývoje i klesající pozornosti dárců zhoršuje potravinové zabezpečení a roste podvýživa. 

Pokud jde o prevenci, v současné době probíhá přípravný proces 3. světové konference pro snižování rizika katastrof, která se uskuteční v březnu 2015 v japonském Sendai – ČR je místopředsednickou zemí v byru Přípravného výboru. Na prevenci se zaměřuje probíhající obnova na Filipínách po sérii loňských katastrof a zčásti též plány na obnovu po povodních na západním Balkáně.

 

Návrh čerpání HUMANITÁRNÍHO rozpočtu do konce roku 2014

            Z výše popsané humanitární situace ve světě i dosavadního čerpání humanitárního rozpočtu MZV vyplývá, v návaznosti na schválenou Operační strategii, několik priorit pro financování humanitární pomoci do konce roku 2014:

1)      naplnění závazku v oblasti potravinové a nutriční pomoci ve spolupráci s WFP (v Jemenu, kde se aktuálně vyhrocuje humanitární situace);

2)      naplnění závazku v oblasti prevence katastrof a odolnosti (rozjednaná podpora pro UNISDR nebo příspěvek do fondu IFRC na prevenci katastrof);

3)      průběžné sledování humanitární situace v Sýrii a celém regionu, naplnění závazku z donorské konference Kuvajt II (příspěvek na Regionální výzvu OSN prostřednictvím UNHCR, případně na pomoc uvnitř Sýrie prostřednictvím ICRC);

4)      průběžné sledování dalších závažných krizí v Iráku, Jižním Súdánu, Palestině, Sahelu, Somálsku a Středoafrické republice (případný další příspěvek poskytnout prostřednictvím podfinancovaných výzev OSN a tradičních partnerů – UNICEF, UNHCR, UNRWA, WFP, zůstatek rozpočtu pak věnovat CERF).

Dosavadní čerpání humanitárního rozpočtu spolu s výhledem do konce roku 2014 je shrnuto v následujícím přehledu:

Termín

Plánovaná částka leden

(Kč)

Skutečné čerpání leden - červenec (Kč) Konkretizace
I.čtvrtletí

16.000.000

12.000.000

17.043.251

12.000.000

Dotační řízení:

Barma, Čad, Etiopie, J. Súdán, SAR

Sýrie + region

II. čtvrtletí 

12.000.000

+7.300.000*

20.930.000 Follow-up hum. pomoci 2013 (Afrika+Indie, Filipíny, J. Súdán, Libanon, PAÚ, SAR)
Průběžně 13.000.000 12.791.300 Ad hoc humanitární krize (BaH, Irák, Slovinsko, Srbsko, Sv. Vincent, Ukrajina)
Výhled   62.764.551 Pomoc leden – červenec 2014
III. čtvrtletí 5.000.000 3.000.000 Potravinová pomoc (Jemen)
III. – IV. čtvrtletí 12.000.000 8.500.000

Účelové příspěvky/CAP (Sahel, Somálsko):

UNICEF, UNHCR, WFP; CERF

IV. čtvrtletí 3.000.000 2.500.000 DRR a LRRD aktivity, odolnost
Průběžně 13.000.000 3.535.449 Ad hoc humanitární krize
Celkem 80.300.000 80.300.000  

* navýšení rozpočtu určené na obnovu Filipín

.