Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Humanitární dotační řízení 2012 - protokol hodnotící komise

 

Dne 8. února 2012 zasedla hodnotící komise pro výběr námětů na projekty humanitární pomoci v zemích s komplexní humanitární krizí a zemích s potřebou obnovy po katastrofách. Posuzováno bylo celkem 19 námětů, z nichž 11 bylo doporučeno k realizaci. Schválený protokol hodnotící komise je přiložen, jakož i formuláře a pokyny pro úspěšné předkladatele k přípravě úplného projektu.

Hodnotící komise doporučila k realizaci šest z jedenácti předložených námětů pro země s komplexní humanitární krizí a pět z osmi námětů na obnovu po katastrofách. Návrh hodnotící komise byl následně schválen vrchním ředitelem sekce mimoevropských zemí a rozvojové spolupráce. Schválený protokol s přílohami je přiložen.

Protokol hodnotící komise - humanitární dotační řízení 2012

 

Předkladatelé, jejichž náměty byly schváleny k realizaci, předloží nejpozději do 9. března, 14:00 hod. v jednom listinném vyhotovení + elektronicky úplný projektový dokument zpracovaný s využitím přiložených formulářů a pokynů.

Projektové formuláře a pokyny

Každý předkladatel zároveň v jednom vyhotovení předloží povinné přílohy uvedené v přiloženém přehledu. Pokud jeden předkladatel zpracovává více projektů, povinné přílohy stačí předložit jednou, dle možnosti v samostatné složce nespojené s žádným konkrétním projektem.

Povinné přílohy

Projekty předkladatelé zasílají či osobně doručují na adresu MZV ČR, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS), Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1. Telefonický kontakt: 224 182 547, e-mail: hana_volna@mzv.cz.

 

přílohy

ProtokolHodnotici.pdf 1 MB pdf (Acrobat dokument) 10.2.2012

Projektove.zip 103 kB zip (Komprimovaný soubor) 10.2.2012

Prilohy.doc 22 kB doc (Word dokument) 10.2.2012

.