Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Kritéria pro hodnocení návrhů projektů humanitární pomoci

 

Podle těchto kritérií jsou posuzovány návrhy projektů humanitární pomoci v rámci dotačních výběrových řízení.

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ HUMANITÁRNÍ POMOCI

Pro dotační výběrová řízení na humanitární pomoc jsou stanovena tato kritéria pro posuzování návrhů projektů:

1) Formální náležitosti projektu

 • Úplnost uvedených údajů

 • Kvalita a jasnost uvedených údajů

2) Relevance

 • Relevance ke konkrétním potřebám postižené země a jejího obyvatelstva

 • Relevance k mezinárodním principům humanitární pomoci a prioritám humanitární pomoci ČR (důraz na záchranu životů a zmírňování utrpení, pomoc při návratu k normálnímu životu, nestrannost, neutralitu, rovnost žen a mužů, respektování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv)

3) Přínos projektu

 • Do jaké míry projektové zdroje a zvolené strategie citlivě a účinně přispívají k dosažení předpokládaných cílů

 • Jasná specifikace cílů a výstupů projektu

4) Účelnost

 • Přiměřenost nákladů k očekávaným výstupům

 • Využití jiných zdrojů financování (žadatel, jiný donor)

5) Udržitelnost

 • Míra participace místní komunity na plánování a realizaci projektu

 • Pravděpodobnost návaznosti dalších aktivit na přínosy projektu (projekty rozvojové spolupráce, zapojení jiného donora)

6) Organizační zajištění

 • Dosavadní zkušenost realizátora s poskytováním humanitární pomoci

 • Zkušenosti realizátora z regionu/teritoria

 • Existence administrativního zázemí v místě realizace, spolupracující partnerská organizace v místě realizace

 • Míra koordinace s ostatními poskytovateli humanitární pomoci

Poznámka: Tato kritéria mohou být mírně modifikována dle specifičnosti výběrového řízení. Kritéria budou vždy součástí vyhlášení každého dotačního výběrového řízení.

.