Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Okamžitá humanitární pomoc Ukrajině - vyhlášení dotačního řízení

 

MZV vyhlašuje výběrové řízení na projekty okamžité humanitární pomoci obyvatelstvu Ukrajiny. Oprávněné subjekty mohou podávat své náměty do úterý 25. února 13:00 hodin.

 

ODBOR ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR

vyhlašuje

POPTÁVKU NA NÁMĚTY HUMANITÁRNÍ POMOCI

PRO OBYVATELSTVO UKRAJINY

V rámci dotačního titulu

„ÚČELOVÁ DOTACE NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

V RÁMCI POSKYTNUTÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI“

 

I. Předmět POPTÁVKY

Poptávány jsou návrhy humanitární pomoci (okamžitá pomoc – zajištění zdravotní a psychosociální péče, akutní potravinové či nepotravinové pomoci, případně též obnovy poškozených zdravotnických, sociálních a vzdělávacích zařízení) pro obyvatelstvo a občanské instituce postižené aktuálním děním na Ukrajině. Výše jednotlivé dotace bude max. 1,5 mil. Kč. Finanční spoluúčast realizátora není podmínkou, bude však zohledněna v hodnocení nabídek. Přednost budou mít nabídky předkladatelů, kteří již na Ukrajině působí, resp. mají místního partnera.

Oprávněnými příjemci humanitární dotace jsou podle § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. subjekty spadající pod písmena e), f) nebo i), tj. občanská sdružení; právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a to výhradně na tyto účely; nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti.

Předkladatel vyplní přiložený formulář, který doručí elektronicky a paralelně též v listinné podobě nejpozději do 25. února 2014 do 13:00 hod. Každý předkladatel může předložit jeden námět.

Kontaktní osobou pro případné dotazy a pro podání námětů je: Hana Volná, tel. 224 182 547, e-mail: hana_volna@mzv.cz

Písemné náměty je třeba označit na obálce „Humanitární pomoc – Výzva Ukrajina 2014“ a „NEOTEVÍRAT“ a uvést také název a adresu žadatele.

Projekty se zasílají nebo osobně podávají na adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Loretánské nám. 5

118 00  Praha 1

II. HARMONOGRAM

Poptávka je vyhlášena 21. 2. 2014, závazný termín pro podání nabídek je 25. 2. 2014 do 13:00 hodin. Výsledky budou zveřejněny do 3. 3. 2014. Úspěšným  žadatelům bude následně vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace a uvolněny finanční prostředky, výhledově do konce března 2014.

přílohy

FormularPrihlaska.doc 63 kB doc (Word dokument) 21.2.2014

.