Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Sýrie - protokol obálkové komise

 

(Archivní článek, platnost skončena 31.08.2013.)

Dne 30. 8. zasedla obálková komise, která otevřela obálky čtyř podaných námětů v rámci dotační výzvy na poskytnutí humanitární pomoci obyvatelstvu Sýrie v roce 2012. Schválený protokol obálkové komise je přiložen.

Protokol o otevírání obálek s návrhy námětů na poskytnutí humanitární pomoci

obyvatelstvu Sýrie v roce 2012 v rámci dotačního titulu

„Účelová dotace nestátním neziskovým organizacím

v rámci poskytnutí humanitární pomoci“, podprogram „Okamžitá pomoc“

Dne 30. srpna 2012 v 9:30 hod. zasedla komise za účelem otevření obálek s náměty na bilaterální projekty humanitární pomoci, které byly předloženy v rámci dotační výzvy na poskytnutí humanitární pomoci obyvatelstvu Sýrie (v Sýrii a syrským uprchlíkům v Iráku, Jordánsku, Libanonu a Turecku) v rámci dotačního titulu„Účelová dotace nestátním neziskovým organizacím v rámci poskytnutí humanitární pomoci“, podprogram „Okamžitá pomoc“.

Obálková komise, jmenovaná ředitelkou Odboru rozvojové spolupráce (ORS) MZV, zasedla ve složení:

  1. Hana Volná, ORS MZV – administrátorka výzvy
  2. Milan Konrád, ORS MZV
  3. Martin Náprstek, Česká rozvojová agentura

Komise zkontrolovala jednotlivé náměty po formální stránce z hlediska požadavků stanovených ve vyhlášení dotační výzvy.

Celkem byly v termínu obdrženy 4 náměty na projekty humanitární pomoci,

            z toho

pomoc obyvatelstvu uvnitř Sýrie:                              1 projekt

pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku:                 2 projekty      

pomoc syrským uprchlíkům v Turecku:                    1 projekt

Nevyhovující (vyřazené návrhy):                                          0          

Počet námětů postoupených hodnotící komisi:                     4

Vyhovující náměty na projekty humanitární pomoci posoudí hodnotící komise, jejíž výsledný návrh na podporu vybraných námětů, včetně návrhu závazné výše dotace MZV, bude následně předložen ke schválení vrchnímu řediteli sekce ekonomické Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Podpisy členů obálkové komise potvrzují výše uvedený záznam. Zároveň stvrzují, že žádný ze členů obálkové komise se nepodílel na zpracování žádného z předložených projektových námětů a ani nemá soukromě motivovaný zájem na úspěchu kteréhokoli z nich.

Hana Volná                            ……………………………

Milan Konrád                         …………………………….

Martin Náprstek                     …………………………….

Schválila:                                 …………………………………….

                                                           PhDr. Zuzana Hlavičková

ředitelka odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV


Přehled obdržených námětů na poskytnutí humanitární pomoci obyvatelstvu Sýrie v roce 2012

Poř.č. Předkladatel Projekt Stanovisko obálkové komise
1 Organizace pro pomoc uprchlíkům Humanitární pomoc pro syrské uprchlíky v oblasti jihozápadního Turecka V POŘÁDKU
2 Diakonie ČCE Poskytnutí vhodného přístřeší syrským uprchlíkům v severním Jordánsku V POŘÁDKU
3 Charita ČR Krize v Sýrii, naléhavá pomoc pro uprchlíky (v Jordánsku) V POŘÁDKU
4 Člověk v tísni SOS Sýrie - Zdravotnická a psychosociální pomoc obětem syrského konfliktu (v Sýrii a Jordánsku) V POŘÁDKU
.