Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Zahraniční rozvojová spolupráce

 

Česká republika projevuje solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích a cítí svůj díl zodpovědnosti na řešení globálních problémů, které do značné míry souvisejí s chudobou. Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je plnohodnotnou součástí zahraniční politiky ČR a přispívá k naplňování jejích cílů.

Strategickým cílem české rozvojové politiky je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle. Výchozí bod představují Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals – MDGs). Klíčový stimul pro rozvoj představují demokratické formy vládnutí, udržitelný ekonomický růst, zapojování rozvojových zemí do mezinárodního obchodu, sociální rozvoj a péče o životní prostředí.

Poskytováním rozvojové pomoci přispívá ČR k zajištění bezpečnosti a stability na globální úrovni i k předcházení konfliktů na regionální a lokální úrovni, omezení nežádoucí migrace, bezpečnosti v oblasti životního prostředí, podpoře demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a posilování právního státu.

Stipendia

Vládní stipendia ke studiu na veřejných vysokých školách v ČR jsou významnou součástí dvoustranné rozvojové spolupráce. Každoročně jsou poskytnuta více než 130 novým studentům z rozvojových zemí.… více ►

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2013

Evaluace

Projektové země

Jako tzv. projektové byly pro období od roku 2010 - 2017 byly vybrány ty země, ve kterých je ZRS rovněž žádoucí, z objektivních důvodů však nemůže být založena na dvoustranném programu spolupráce… více ►

Kosovo

Kosovo je jedním z nejchudších států Evropy. Dlouhodobě špatná ekonomická situace byla zhoršena politickou nestabilitou, která vyvrcholila na konci devadesátých let občanskou válkou. Válka měla… více ►

Odbor rozvojové spolupráce

Prostřednictvím Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstvo zahraničních věcí více ►

Srbsko

Srbsko prochází od roku 2000 ekonomickou transformací, jejímž cílem je překonat dědictví ekonomické izolace a války. Nejdůležitějším výsledkem i oceněním dosavadního pozitivního rozvoje Srbska, a… více ►

.