Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Rozvojová spolupráce EU v roce 2009 – výroční zpráva

 

(Archivní článek, platnost skončena 01.11.2012.)

V září představila Evropská komise pravidelnou výroční zprávu o rozvojové spolupráci EU v roce 2009. Zpráva pokrývá všechny oblasti vnější pomoci EU (rozvojová spolupráce, předvstupní pomoc, pomoc v rámci sousedské politiky) s výjimkou humanitární pomoci, pro kterou existuje zvláštní zpráva.

Obsah výroční zprávy:

Unie je s celkovými závazky ve výši 12 miliard EUR druhým největším poskytovatelem rozvojové pomoci na světě. Programy a projekty uskutečňované pod vedením Evropské komise se týkaly přibližně 140 rozvojových zemí. Byly zřízeny zvláštní nástroje na pomoc proti trojnásobné krizi – v hospodářské, potravinové a ekologické oblasti:

  • Potravinový nástroj EU: potravinový nástroj ve výši 1 miliardy EUR zřízený na konci roku 2008 poskytuje možnost rychle a účinně reagovat problém nedostatku potravin. Z částky 1 miliardy EUR přislíbené v rámci tohoto nástroje bylo do konce roku 2009 přiděleno 837 milionů EUR.
  • Mechanismus EU FLEX: V rámci tzv. mechanismu FLEX byla přislíbena částka ve výši 236 milionů EUR s cílem pomoci jedenácti africkým, třem karibským a jedné tichomořské zemi snížit nedostatek finančních prostředků v jejich státních rozpočtech na rok 2009.
  • Změna klimatu: EU prohloubila svou spolupráci s partnery z řad rozvojových zemí. Globální aliance pro boj proti změně klimatu obdržela částku ve výši 35 milionů EUR na podporu chudých zemí, které jsou nejvíce ohroženy změnou klimatu, zejména nejméně rozvinutých zemí (LDCs) a malých ostrovních rozvojových států. V prosinci se EU dohodla na financování rychlého startu (Fast Start Financing) ve výši 2,4 miliardy EUR ročně v období 2010–2012 s cílem pomoci rozvojovým zemím přizpůsobit se změně klimatu a přejít na nízkouhlíkové strategie.

Zvyšování efektivity pomoci:

S cílem realizovat Akční plán z Akkry o efektivitě pomoci sjednaný na mezinárodní úrovni se Evropská komise zaměřila na dosažení konkrétních a měřitelných výsledků ve třech prioritních oblastech: větší využívání systémů jednotlivých zemí jako první možnost pro směřování dvoustranné pomoci, uplatňování dělby práce mezi dárci s cílem snižovat fragmentaci pomoci a zvyšování kvality technické spolupráce.

Základní údaje:

Podíl vnější pomoci na rozpočtu EU:vnější pomoc představuje 9% (12 miliard EUR) z celkového rozpočtu EU (143 miliard EUR).

Zeměpisná působnost: finanční závazky na evropské země (země východní Evropy a země v předvstupní fázi) činily přibližně 2 miliardy EUR, na severní Afriku 618 milionů EUR, na subsaharskou Afriku 3,9 miliardy, na Blízký východ 669 milionů, na jižní a střední Asii a Dálný východ téměř 1,4 miliardy, na Latinskou Ameriku 899 milionů, na Oceánii 89 milionů a na nepřidělenou a mnohostrannou pomoc 2,1 miliardy EUR.

Odvětvové rozdělení: na rozvojové spolupráci Evropské komise se se závazky ve výši přibližně 4 miliard EUR podílí velkým dílem (34 %) sociální infrastruktura (školství, zdravotnictví, pomoc obyvatelstvu a zdravotní péče v oblasti reprodukční medicíny, vláda a občanská společnost a jiná sociální infrastruktura). 1,7 miliardy EUR (14 %) bylo věnováno na odvětví výroby (zemědělství, lesnictví, rybolov, průmysl, těžba, stavebnictví, obchod a cestovní ruch) a 1,2 miliardy EUR (11 %) bylo určeno na hospodářskou infrastrukturu a služby (doprava, komunikace, energie, bankovní a finanční služby a obchod).

Rozpočtová podpora: V roce 2009 Komise vyčlenila částku ve výši 2,4 miliardy EUR z finančních prostředků určených na vnější spolupráci jako rozpočtovou podporu. V rámci tohoto mechanismu jsou finanční prostředky EU dávány k dispozici vládám přijímajících zemí a jejich vnitrostátním rozpočtům za předpokladu splnění dohodnutých podmínek pro vyplácení podpory.Odkaz na kompletní Výroční zprávu (v angličtině) na stránkách Evropské komise:

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/annual-reports/2010_en.htm

.