Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Rozvojová spolupráce financovaná z rozpočtu EU a z EDF

 

Systém vnější spolupráce EU je tvořen několika nástroji financovanými z rozpočtu EU a Evropským rozvojovým fondem (EDF), který stojí mimo všeobecný rozpočet EU.

Nejvýznamnějšími nástroji z hlediska objemu rozvojových programů EU jsou kromě fondu EDF, který financuje spolupráci EU s nejchudšími státy Afriky, Karibiku a Pacifiku, i ostatní tři geograficky zaměřené nástroje: Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI), který se věnuje zejména rozvojovým zemím Asie a Latinské Ameriky, Nástroj předvstupní pomoci (IPA) a Nástroj evropského sousedství a partnerství (ENPI). Z hlediska priorit zahraniční politiky je pro ČR významný také tematicky zaměřený Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) a tematické programy DCI. V rámci komitologických výborů k jednotlivým finančním nástrojům se ČR účastní programovacího procesu rozvojové pomoci EU pro jednotlivé partnerské země a regiony (schvalování rámcových strategických dokumentů, víceletých orientačních programů a ročních akčních plánů). ČR dlouhodobě usiluje o posílení účasti českých subjektů na realizaci projektů financovaných z nástrojů vnější spolupráce EU.

Platby do rozpočtu Unie představují významnou součást české mnohostranné rozvojové pomoci, s tendencí nárůstu v příštích letech. ČR, stejně jako další členské státy EU, si započítává proporcionální procentní podíl ze svého členského příspěvku do rozpočtu EU, využitý pro financování rozvojové pomoci, jako ODA. V roce 2012 činila tato částka 1 959,29 mil. Kč. ČR zároveň přispěla i do fondu EDF, a to částkou 339,34 mil. Kč.

.