Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Systém rozvojové spolupráce Evropské unie

 

(Archivní článek, platnost skončena 01.11.2012.)

Přehled institucí EU odpovědných za rozvojovou spolupráci, programů a instrumentů vnější pomoci Unie.

I. Instituce EU odpovědné za rozvojovou spolupráci

Ve vztazích se třetími zeměmi, včetně rozvojové spolupráce, Evropskou unii zastupuje Vysoký představitel pro zahraniční a bezpečnostní politiku, který je zároveň jedním z místopředsedů Evropské komise. Sloučení funkce vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a komisaře pro vnější vztahy má přispět ke koherentnějšímu vystupování Unie ve vnějších vztazích, což je významné i pro rozvojovou spolupráci. Vysoký představitel by měl koordinovat činnost ostatních komisařů, jejichž agenda se dotýká vnější činnosti Unie, tedy i komisaře pro rozvoj.

Denní práce na různých otázkách EU se odehrává v Generálních ředitelstvích (GŘ), které jsou podřízené jednomu z komisařů. Programy rozvojové spolupráce Unie mají na starosti: GŘ pro rozvoj (DG DEV), GŘ pro humanitární pomoc (DG ECHO), GŘ pro vnější vztahy (DG RELEX), GŘ pro rozšíření (DG ELARG) a EuropeAid (DG AIDCO)

Za DG DEVje zodpovědný komisař pro rozvoj Andris Piebalgs. GŘ pro rozvoj navrhuje strategie rozvojové spolupráce Evropské komise a spolupracuje také se zeměmi ACP a zámořskými státy a teritorii. Za DG ECHO, jež má za cíl rychle a flexibilně pomáhat při přírodních neštěstích a konfliktech ve světě, odpovídá komisařka Kristalina Georgieva.

DG RELEX řídí Vysoká představitelka Catherine Ashton, která je zároveň místopředsedkyní Evropské komise, kde odpovídá za úkoly v oblasti vnějších vztahů. Propojení obou funkcí má zajistit soudržnost vnější činnosti Unie. Do pravomoci DG RELEX spadají všechny země, které nejsou v působnosti DG DEV a DG ELARG (země středomoří, Středního Východu, Východní Evropy a Střední Asie a Západního Balkánu). Je také zodpovědné za spolupráci se všemi zeměmi Asie a Latinské Ameriky. Rozvojová spolupráce s těmito státy je definována instrumentem DCI.

Další komisař, který jedná s rozvojovými zeměmi, je Štefan Fülle, jehož DG ELARG spravuje instrument pro předvstupní pomoc IPA.

DG AIDCO také zvané EuropeAid, je hlavní implementační strukturou pro rozvojovou pomoc poskytovanou z rozpočtu Evropské komise. Úkoly AIDCO jsou mimo jiné spolufinancování neziskových organizací pomocí výzev k předložení projektů či pravidelná evaluace tematických a geografických politik a strategií.


II. Realizace programů vnější pomoci Unie

Projekty rozvojové spolupráce Unie vznikají v jednotlivých třetích zemích na základě konkrétních potřeb těchto států. Významnou roli v přípravné fázi hrají delegace EU, které vstupují v kontakt s místními státními institucemi a získávají informace o těchto potřebách a následně navrhují jak konkrétní projekty, tak strategické dokumenty. Členské státy jsou o těchto procesech programování informovány zejména prostřednictvím pravidelných jednání „rozvojových radů“ (většinou zástupců velvyslance) v dané zemi a vlastní stykovou činností s místní Delegací EU i místními institucemi.

Schvalování rozvojových strategií a ročních akčních programů probíhá následně ve speciálních Výborech Komise k jednotlivým finančním nástrojům (např. Výbor DCI), ve kterých zasedají a hlasují experti ze členských států EU.

Evropská komise poptává služby k dosažení cílů strategie prostřednictvím výběrových řízení a výzev k předkládání projektů, kterých se mohou za rovných podmínek účastnit firmy a jiné organizace ze států EU a některých dalších oprávněných států.


III. Instrumenty rozvojové spolupráce EU: zapojení ČR


Od roku 2007 funguje nový systém rozvojové spolupráce Evropské unie. Oproti původnímu systému byl značně zjednodušen a je tvořen pouze sedmi instrumenty financovanými z rozpočtu EU a Evropským rozvojovým fondem financovaným mimo rozpočet. Česká republika se účastní programování a realizace rozvojových programů EU zejména prostřednictvím těchto finančních nástrojů vnější akce EU:

Instrumenty, které mají plnou rozvojovou složku:

- European Development Fund (EDF)

- Development Cooperation Instrument (DCI)

Instrumenty, které mají částečnou rozvojovou složku:

- European Neighbourhood and Partnership Instrument

- Instrument for Pre-Accession Assistance

- European Instrument for Human Rights and Democracy

- Stability Instrument

Instrumenty, které nemají podstatnou rozvojovou složku:

- Instrument for Nuclear Safety Cooperation

- Industrialized Cooperation Instrument


DCI – Development cooperation instrument


= instrument pro rozvojovou spolupráci, který zahrnuje tématické a zeměpisné programy na období 2007-2013. Cílem tohoto instrumentu je odstranění chudoby v partnerských zemích. Na období 2007-2013 disponuje DCI cca 16 mld. €, z toho na geografické programy 10,057 mld. € a na tématické programy je rozpočet cca. 5,569 mld. €.

Tématické programy DCI: investice do lidských zdrojů (1,060 mld. €); životní prostředí a udržitelná správa přírodních zdrojů (804 mil. €); nevládní organizace a orgány místní správy a samosprávy v rozvoji (1,639 mld. €); potravinová bezpečnost (1,709 mld. €); migrace a azyl (384 mil. €); cukerný protokol pro vybrané země ACP (1,244 mld. €).

K tématickým programům Evropská komise vypracuje strategické dokumenty, které stanoví prioritní oblasti, konkrétní cíle, očekávané výsledky a ukazatele výkonu. Uvádějí se v nich orientační finanční příděly, jak celkové, tak i pro jednotlivé prioritní oblasti. Stanoví se zdroje a priority intervencí pro účast na globálních iniciativách.Tématické programy jsou určeny pro všechny rozvojové země a jsou komplementární k Národním strategiím jednotlivých zemí.

Zeměpisné programy DCI (celkem 47 států):

- 18 států Latinské Ameriky(celkový rozpočet 2,690 mld. €): Argentina, Bolivie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Ekvádor, Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuala)

- 19 států Asie(celkový rozpočet činí 5.187 mld.): Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Kambodža, Čína, Indie, Indonésie, Korejská lidově demokratická republika, Laos, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar/Barma, Nepál, Pakistán, Filipíny, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam

- 5 států Střední Asie(rozpočet činí 719 mil.€): Kazachstán, Kyrgystán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

- 5 států Blízkého Východu(rozpočet činí 481 mil.€): Írán, Irák, Omán, Saudská Arábie, Jemen

- Jihoafrická republika (rozpočet 980 mil.€)


U zeměpisných programů Evropská komise vypracuje pro každou partnerskou zemi nebo region strategický dokument a víceletý orientační program a poté přijme pro každou partnerskou zemi nebo region roční akční plán.

Strategické dokumenty mají za cíl poskytnou soudržný rámec spolupráce mezi Společenstvím a danou partnerskou zemí či regionem v souladu s celkovými cíli. Komise rozhoduje o víceletém orientačním přidělení finančních prostředků v rámci každého zeměpisného programu za použití standardních, objektivních kritérií pro přidělování finančních zdrojů. Víceleté orientační programy vycházejí ze strategických dokumentů. Víceleté orientační programy stanoví prioritní oblasti zvolené pro financování, konkrétní cíle, očekávané výsledky a ukazatele výkonu. Opět jsou uváděny orientační finanční alokace. Roční akční plány definují konkrétní cíle pro daný rok a stát nebo region.


EDF - European Development Fund


EDF je určen 79 státům Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (ACP) a slouží jako implementační nástroj Dohody z Cotonou. EDF je financován mimo rozpočet EU.

Seznam zemí ACP:

- Afrika (48 zemí): Angola, Benin, Botswana, Burundi, Burkina Faso, Čad, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Kamerun, Keňa, Komory, Kapverdy, Konžská republika, Konžská demokratická republika, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánie, Mauricius, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe

- Karibik (15 zemí): Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Surinam, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad a Tobago

- Pacifik (15 zemí):Cookovy ostrovy, Fidži, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Nauru, Niue, Palau, Papua Nová Guinea, Samoa, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Východní Timor


10. EDF na období 2008-2013 disponuje cca22 mld. €. ČR se stane plnou součástí 10. EDF po vstupu v platnost revidované Dohody z Cotonou a vnitřních dohod EU o financování a o postupech 10. EDF. Příspěvek ČR pro období 2008-2013 činí 115,678 mil. € (cca 3,5 mld. Kč). Vzhledem k časové setrvačnosti minulých plateb se faktické příspěvky ČR do EDF očekávají až od roku 2011 dále.

EDF je hlavním nástrojem financování rozvojové spolupráce v zemích ACP, financuje granty, rizikový kapitál a půjčky soukromému sektoru a je z něj rovněž financována činnost Centra pro rozvoj podnikání, Centra pro rozvoj zemědělství a venkova a aktivity Parlamentního shromáždění ACP - EU.


ENPI - European Neighbourhood and Partnership Instrument


Evropský sousedský a partnerský instrument nahradil programy MEDA a pro převážnou většinu zemí také program TACIS. Tento finanční instrument je implementačním nástrojem k Evropské politice sousedství.Cílem Evropské politiky sousedství (EPS) je hledat cesty posílení bilaterálních vztahů, posílení bezpečnosti a stability území těchto zemí.

V rozpočtovém období 2007-13disponuje ENPI zhruba 12 mld. . Evropská komise rovněž  vyčlení 300 mil. € na podporu principů dobrého vládnutí a 700 mil. € na zřízení Sousedského investičního fondu, který by měl být použit jako podpora pro půjčky Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj dalších finančních institucí.

Do ENPI spadají tyto země:Alžírsko, Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye,Moldavsko, Maroko, Palestinská samospráva, Rusko, Sýrie, Tunisko a Ukrajina.

Princip fungování ENPI:

V první fázi Evropská komise vypracuje zprávy týkající se jednotlivých zemí, kde zhodnotí politickou a ekonomickou situaci a stanoví priority spolupráce. Zprávy jsou pak předloženy Radě, která rozhodne, jestli je možné postoupit k dalšímu kroku. Tím je vypracování Akčního plánu, hlavního operačního nástroje Politiky sousedství. Komise spolupracuje s danou zemí, aby plán reflektoval potřeby, možnosti a zájmy toho kterého státu i EU.

Akční plány pro všechny země obsahují stejné kapitoly (politický dialog a reformy; ekonomická a sociální spolupráce a rozvoj; otázky obchodu a tržní reformy; spolupráce v oblasti spravedlnosti, bezpečnosti a svobody; sektorové otázky a lidské zdroje), jejich obsah se ale liší. Priority jsou stanoveny v krátkodobém a střednědobém horizontu, tzn. 3 - 5 let.


IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance


=nástroj pro předvstupní pomoc, který nahradil dříve existující programy CARDS, Phare, ISPA a SAPARD. Země, které mohou čerpat z tohoto instrumentu jsou rozděleny do dvou skupin a to na kandidátské země a potenciální kandidátské země.

Kandidátské země: Chorvatsko, Makedonie, Turecko

Potencionální kandidátské země: Albánie, Bosna a Hercegovina, Montenegro, Srbsko

Pomoc je poskytována v rámci pěti složek: 1) pomoc při transformaci a budování institucí; 2) přeshraniční spolupráce (s členskými státy EU a s ostatními zeměmi, které jsou příjemci v rámci NPP); 3) regionální rozvoj (doprava, životní prostředí a hospodářský rozvoj); 4) rozvoj lidských zdrojů (rozvoj lidského kapitálu a boj proti sociálnímu vyloučení); 5)rozvoj venkova.

Finanční prostředky IPA se přidělují pro jednotlivé země a složky. V rámci složek 3, 4 a 5 jsou prostředky poskytovány prostřednictvím víceletých programů. Nástroj předvstupní pomoci tak připravuje kandidátské země na čerpání z evropských fondů zaměřených na tytéž oblasti: Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

 

SI - Stability instrument

= nástroj pro stabilitu, který je definován jako tematický nástroj, jehož cílem je přispět k zajištění stability a předcházení konfliktům v teritoriích, která budou spadat pod výše uvedené geografické instrumenty. Věcně tak nahradil mj. Rapid Action Mechanism a Landmines Regulations.

 

EIHRD – European instrument for human rights and democracy

= nástroj na podporu demokracie a lidských práv, který se horizontálně prolíná všemi instrumenty.

 

INSC - Instrument for Nuclear Safety Cooperation

= Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti, který nahradil dříve existující bezpečnostní jaderný program TACIS.


ICI – Industrialized cooperation instrument

= instrument pro spolupráci s průmyslově vyspělými zeměmi.

.