Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Mnohostranná zahraniční rozvojová spolupráce ČR

 

Vzhledem ke komplexnosti rozvojových problémů současného světa nelze dosáhnout jejich úspěšného řešení pouze poskytováním dvoustranné pomoci. Pro zásadní a udržitelné zlepšení kvality života lidí v rozvojových zemích je nutné koordinované globální úsilí, zahrnující rozsáhlý okruh politik – kromě rozvojové spolupráce také mezinárodní obchod, ochranu životního prostředí včetně opatření v souvislosti se změnou klimatu, daňovou problematiku, boj proti korupci, otázky bezpečnosti, migrace, apod.

ČR v tomto směru spolupracuje s řadou mezinárodních organizací, které usilují o celosvětové snížení chudoby. Zapojuje se zejména do rozvojových aktivit Organizace spojených národů, Evropské unie, mezinárodních finančních institucí, OECD a dalších mezivládních organizací.

Způsoby zapojení ČR do činnosti mezinárodních organizací jsou různorodé: v mnoha případech jde o přímé zapojení českých expertů do rozvojových projektů realizovaných danou organizací, nezřídka jsou podpořeny přesně vymezené aktivity organizace v konkrétní rozvojové zemi. Základní formou participace je ovšem poskytnutí finančního příspěvku do rozpočtu dané organizace. Kromě povinných odvodů, které vyplývají přímo z členství v těchto organizacích, poskytuje ČR každoročně vybraným organizacím účelové finanční příspěvky, přičemž se snaží o to, aby byly zároveň v rostoucí míře využívány kapacity českých expertů. ČR se účastní práce mezinárodních organizací také v řídících, výkonných či jiných orgánech, kde se podílí na stanovení strategií a rámcových plánů činnosti.

Vládou schválená Strategie mnohostranné rozvojové spolupráce ČR na období 2013-17 stanovuje koncepci, jak účelně využít členství ČR v mezinárodních organizacích. Nastavuje míru zapojení ČR do jednotlivých institucí (finanční, expertní, do rozhodovacích struktur) a určuje priority multilaterální rozvojové spolupráce ČR (tématické i teritoriální). Spolupráce ČR s mezinárodními organizacemi působícími v oblasti rozvoje a humanitární pomoci se tak v období 2013 – 2017 bude zaměřovat na ty organizace, které budou pro ČR mít největší přidanou hodnotu a se svěřenými prostředky budou nakládat v souladu se zájmy ČR a cíli této Strategie.

přílohy

Strategie mnohostranné ZRS 2013-2017 424 kB doc (Word dokument) 26.6.2014

Webová stránka k fragmentaci rozvojové pomoci aktualizována

Jedním z osmi pracovních bloků (tzv. „building blocks“) založených na 4. zasedání Fóra k efektivnosti pomoci na vysoké úrovni (prosinec 2011, Pusan) je tým expertů věnujících se snižování… více ►

Významná konference o populaci v Praze

Ve dnech 11.-13.6. proběhla v Praze konference „Populační a rozvojový dialog: více ►

Výběrové řízení pro účast v programu studie proveditelnosti

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové řízení pro účast v programu studie proveditelnosti více ►

Setkání náměstka Tomáše Duba s českými dobrovolníky – stážisty v agenciích OSN

Dne 28. ledna se již potřetí uskutečnilo setkání náměstka ministra zahraničních věcí pana Tomáše Duba s českými účastníky programu Internship United Nations Volunteers (UNV). více ►

Seminář o řízení rozvojových projektů na MZV

Ve dnech 21.-22. ledna proběhl na MZV seminář o řízení projektového cyklu rozvojových projektů více ►

Produktivní členství ČR ve Výkonné radě UNDP/UNFPA/UNOPS

Závěrem roku 2013 ukončila ČR své tříleté členství ve spojené Výkonné radě UNDP/UNFPA/UNOPS více ►

15. generální konference UNIDO v Limě

Ve dnech 2. až 6. prosince 2013 se v Limě (Peru) konala 15. generální konference Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj - UNIDO. více ►

ČR se stala členem Výboru pro rozvojovou pomoc OECD

Dne 14. května 2013 se v Paříži konalo 964. zasedání Výboru pro rozvojovou pomoc OECD (Development Assistance Committee - DAC), na kterém byla ČR přijata za plnoprávného člena DAC. více ►

.