Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Mnohostranná zahraniční rozvojová spolupráce ČR

 

Vzhledem ke komplexnosti rozvojových problémů současného světa nelze dosáhnout jejich úspěšného řešení pouze poskytováním dvoustranné pomoci. Pro zásadní a udržitelné zlepšení kvality života lidí v rozvojových zemích je nutné koordinované globální úsilí, zahrnující rozsáhlý okruh politik – kromě rozvojové spolupráce také mezinárodní obchod, ochranu životního prostředí včetně opatření v souvislosti se změnou klimatu, daňovou problematiku, boj proti korupci, otázky bezpečnosti, migrace, apod.

ČR v tomto směru spolupracuje s řadou mezinárodních organizací, které usilují o celosvětové snížení chudoby. Zapojuje se zejména do rozvojových aktivit Organizace spojených národů, Evropské unie, mezinárodních finančních institucí, OECD a dalších mezivládních organizací.

Způsoby zapojení ČR do činnosti mezinárodních organizací jsou různorodé: v mnoha případech jde o přímé zapojení českých expertů do rozvojových projektů realizovaných danou organizací, nezřídka jsou podpořeny přesně vymezené aktivity organizace v konkrétní rozvojové zemi. Základní formou participace je ovšem poskytnutí finančního příspěvku do rozpočtu dané organizace. Kromě povinných odvodů, které vyplývají přímo z členství v těchto organizacích, poskytuje ČR každoročně vybraným organizacím účelové finanční příspěvky, přičemž se snaží o to, aby byly zároveň v rostoucí míře využívány kapacity českých expertů. ČR se účastní práce mezinárodních organizací také v řídících, výkonných či jiných orgánech, kde se podílí na stanovení strategií a rámcových plánů činnosti.

Vládou schválená Strategie mnohostranné rozvojové spolupráce ČR na období 2013-17 stanovuje koncepci, jak účelně využít členství ČR v mezinárodních organizacích. Nastavuje míru zapojení ČR do jednotlivých institucí (finanční, expertní, do rozhodovacích struktur) a určuje priority multilaterální rozvojové spolupráce ČR (tématické i teritoriální). Spolupráce ČR s mezinárodními organizacemi působícími v oblasti rozvoje a humanitární pomoci se tak v období 2013 – 2017 bude zaměřovat na ty organizace, které budou pro ČR mít největší přidanou hodnotu a se svěřenými prostředky budou nakládat v souladu se zájmy ČR a cíli této Strategie.

přílohy

Strategie mnohostranné ZRS 2013-2017 424 kB doc (Word dokument) 26.6.2014

Webová stránka k fragmentaci rozvojové pomoci aktualizována

Jedním z osmi pracovních bloků (tzv. „building blocks“) založených na 4. zasedání Fóra k efektivnosti pomoci na vysoké úrovni (prosinec 2011, Pusan) je tým expertů věnujících se snižování… více ►

Významná konference o populaci v Praze

Ve dnech 11.-13.6. proběhla v Praze konference „Populační a rozvojový dialog: více ►

Výběrové řízení pro účast v programu studie proveditelnosti

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové řízení pro účast v programu studie proveditelnosti více ►

Setkání náměstka Tomáše Duba s českými dobrovolníky – stážisty v agenciích OSN

Dne 28. ledna se již potřetí uskutečnilo setkání náměstka ministra zahraničních věcí pana Tomáše Duba s českými účastníky programu Internship United Nations Volunteers (UNV). více ►

Seminář o řízení rozvojových projektů na MZV

Ve dnech 21.-22. ledna proběhl na MZV seminář o řízení projektového cyklu rozvojových projektů více ►

Produktivní členství ČR ve Výkonné radě UNDP/UNFPA/UNOPS

Závěrem roku 2013 ukončila ČR své tříleté členství ve spojené Výkonné radě UNDP/UNFPA/UNOPS více ►

15. generální konference UNIDO v Limě

Ve dnech 2. až 6. prosince 2013 se v Limě (Peru) konala 15. generální konference Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj - UNIDO. více ►

ČR se stala členem Výboru pro rozvojovou pomoc OECD

Dne 14. května 2013 se v Paříži konalo 964. zasedání Výboru pro rozvojovou pomoc OECD (Development Assistance Committee - DAC), na kterém byla ČR přijata za plnoprávného člena DAC. více ►

.