Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

OECD / DAC

 

Výbor OECD pro rozvojovou pomoc (Development Assistance Committee - DAC) sdružuje nejvyspělejší země světa - dárce rozvojové pomoci a je považován za hlavní mezinárodní fórum pro koordinaci rozvojové spolupráce.

Výbor sleduje širší globální souvislosti rozvoje, zajišťuje soudržnost pravidel a přináší strategické a statistické vstupy k tvorbě a implementaci pravidel rozvojové spolupráce a její efektivnosti. DAC během uplynulého roku pomáhal sledovat a vyhodnocovat dopady finanční a hospodářské krize.

Česká republika podporuje spolupráci OECD/DAC s dalšími mezinárodními organizacemi, jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond, OSN a její orgány či regionální rozvojové banky. Tyto organizace mají totiž širší členskou základnu nežli OECD, která zahrnuje také rozvojové země, jejichž úhel pohledu či perspektiva je v oblasti rozvojové pomoci nesmírně důležitá, zejména pokud se jedná o měření výstupů a přístup k datům.

ČR se stala členem DAC na 964. zasedání Výboru dne 14. května 2013.

ČR se stala členem Výboru pro rozvojovou pomoc OECD

Dne 14. května 2013 se v Paříži konalo 964. zasedání Výboru pro rozvojovou pomoc OECD (Development Assistance Committee - DAC), na kterém byla ČR přijata za plnoprávného člena DAC. více ►

Zpráva OECD/DAC o výsledcích rozvojové pomoci za rok 2010

Pravidelná zpráva OECD/DAC o výsledcích a trendech oficiální rozvojové pomoci. více ►

Česká republika a OECD/DAC

OECD je Českou republikou vnímána jako prestižní organizace, která je respektována pro svá všeobecně akceptovaná doporučení, jež vznikají na základě sdílení a analýzy nejlepších zkušeností… více ►

Accra Agenda for Action a Česká republika

Shrnující dokument k implementaci závěrů konference k efektivnosti rozvojové pomoci v Akkře v r. 2008 Českou republikou. více ►

OECD a její orgány

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj je mezivládní organizace, která sídlí v Paříži. Dnes sdružuje 30 zemí světa, jejichž společným rysem je nejen vysoká životní úroveň a ekonomická… více ►

.