Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Účast pana náměstka Tomáše Duba na zasedání Řídící rady Rozvojového střediska OECD na vysoké úrovni k 50. výročí založení – Paříž, 1. března 2012

 

(Archivní článek, platnost skončena 06.03.2013.)

Pan Tomáš Dub, náměstek ministra zahraničních věcí ČR se dne 1. března 2012 zúčastnil jako vedoucí delegace ČR zasedání Řídící rady Rozvojového střediska OECD na vysoké úrovni, konaného v Paříži k 50. výročí jeho založení. Rozvojové středisko (Development Center, DEV) bylo založeno v říjnu 1962 rozhodnutím Rady OECD na základě návrhu tehdejšího amerického prezidenta J.F. Kennedyho jako platforma pro setkávání členských zemí OECD s nečlenskými rozvojovými a rozvíjejícími se zeměmi.

Cílem zasedání byla diskuse a výměna zkušeností členů DEV v rámci čtyř aktuálních témat:

-         Národní rozvojové strategie v propojeném světě

-         Budování konkurenceschopných ekonomik

-         Podpora kohezivních společností

-         Strategie OECD pro rozvoj

Hlavním formálním výstupem zasedání bylo společné prohlášení (communiqué), které obsahuje ohlédnutí za dosavadní prací Rozvojového centra OECD, navrhuje podporu jeho další činnosti a vydávání publikací a vybízí DEV ke spolupráci s nečlenskými zeměmi OECD při vytváření národních rozvojových strategií.

Pan náměstek Tomáš Dub na zasedání aktivně vystoupil v rámci tématického bloku nazvaného „Budování konkurenceschopných ekonomik“ („Building competitive economies“). Ve svém vystoupení pan náměstek mimo jiné uvedl, že ČR se snaží posílit svou konkurenceschopnost v současném globálním světě, přispět ke zvýšené konkurenceschopnosti EU a je připravena předávat své transformační zkušenosti partnerským zemím třetího světa. ČR podporuje maximální zapojení soukromého sektoru do rozvoje všech zemí – např. budováním kapacit, technickou pomocí nebo posilováním expertízy v průmyslových sektorech. Dalšími českými prioritami jsou podpora rozvoje malých a středních podniků a farem v zemích třetího světa, prosazování principů “good governance”, transparentního tržního hospodářství a podpora aktivní občanské společnosti.

.