Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

15. generální konference UNIDO v Limě

 

Ve dnech 2. až 6. prosince 2013 se v Limě (Peru) konala 15. generální konference Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj - UNIDO.

Konference byla věnována především tématu inkluzívního a udržitelného průmyslového rozvoje. Hlavním výstupem konference bylo přijetí tzv. druhé Limské deklarace. Členské státy UNIDO se v ní poprvé od r. 1975 znovu přihlásily k průmyslové politice jako k předpokladu pro rozvoj svého hospodářství. V mandátu organizace byla posílená vazba průmyslového rozvoje na udržitelný rozvoj, tzn. průnik s otázkami ochrany životního prostředí a sociálního rozvoje. Industrializace, zejména v případě rozvojových zemí, je úzce spojována s řešením návazných problémů, a to především v oblasti životního prostředí, politické stability a dílčích socio-ekonomických otázek. Průmysl a průmyslová politika jsou považovány za zdroj zaměstnanosti, hybatel rozvoje soukromého sektoru včetně malých a středních podniků a motor pro tvorbu hodnot a zdrojů,  i pokud jde o daňové příjmy jednotlivých zemí. Delegaci České republiky vedla ředitelka odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV Zuzana Hlavičková.

.