Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Návštěva velvyslance ČR v SOS Bab el Oued u příležitosti konce školního roku

 

Dne 18. června 2013 navštívil velvyslanec ČR v Alžíru Pavel Klucký a jeho zástupce Petr Matyáš občanské sdružení SOS Bab el Oued. Děti s mládeží, které tvoří cílovou skupinu aktivit občanského sdružení, připravily pestrý hudební program. Během návštěvy proběhlo také předávání cen dětem i mladistvým ke konci školního roku. Jejich součástí byly i dárkové předměty a publikace s logem České republiky.

Sdružení SOS Bab el Oued bylo v roce 2012 realizátorem malého lokálního projektu „Espace Culture" v rámci rozvojové pomoci ČR, a to v celkové hodnotě 500 tisíc Kč. ČR v roce 2013 zajišťuje také realizaci obdobného projektu Centre de Soutien Scolaire Bab el Oued, který je určen na vybavení vzdělávacího centra pro ženy a děti.

Aktivity centra SOS Bab el Oued jsou zaměřeny na podporu vzdělávacích a kulturních aktivit pro děti a mládež v alžírské čtvrti Bab El Oued. Projekt „Espace Culture“ spočíval v nákupu audiovizuálního vybavení a zajištění podpůrných kurzů angličtiny, francouzštiny, matematiky a dalších předmětů a ve vytváření prostoru, kde se mohou děti scházet a rozvíjet svůj umělecký talent, hrát divadlo, hudbu nebo točit filmy. Děti a mladiství tak mají šanci docílit vysoké úrovně jak v oblasti hudby, tak filmové či dokumentární tvorbě. Někteří již účinkují také na koncertech, popřípadě vystupují v televizi. Služeb centra momentálně využívá přes 200 dětí a mladistvých, a to bez započítání široké sítě rodičů a přátel. Mnozí z těch, kteří centrum dříve navštěvovali, našli uplatnění ve svých oborech a centru se nadále věnují prostřednictvím vedení kroužků či jiné pomoci.

Asociace SOS Bab el Oued funguje již od roku 1997 a sídlí přímo v centru čtvrti Bab El Oued v budově, kterou postupem času přebudovala v moderní středisko pro volný čas. Součástí návštěvy velvyslance ČR byla vedle předávání cen a kulturní hudební vložky také beseda s rodiči dětí a vedoucími centra. Akce se zúčastnila asi stovka dětí a dospělých.

Aktivity vzdělávacího centra SOS Bab el Oued jsou důležitou součástí zajištění vzdělání, přičemž se klade důraz také na rovnost mužů a žen. Centrum také podporuje žáky a studenty k dokončení jak základního, tak středoškolského vzdělání. Velvyslanec ČR ve svém projevu k dětem a rodičům zdůraznil, že právě nejmladší generace je budoucností Alžírska.

 

.