Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Česká republika podporuje v roce 2013 vzdělávací centrum pro ženy a děti v Bab el Oued

 

Česká republika v rámci své rozvojové spolupráce podporuje v roce 2013 prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Alžírsku projekt «Accueil, éducation et soutien scolaire des enfants et femmes de Bab el Oued» (Přijetí, vzdělávání a jeho podpora pro děti a ženy z Bab el Oued). Projekt realizují sestry Augustiniánky pod záštitou alžírského arcibiskupství v Centru na podporu vzdělání Bab el Oued. Na projekt byla vyčleněna částka ve výši 306 tisíc Kč.

S přispěním České republiky sestry Augustiniánky zajišťují nákup zařízení a vybavení pro jednotlivé učebny vzdělávacího centra. To napomůže snadnější a kvalitnější výuce dětí a žen v co nejlepších podmínkách. Dopadem projektu by mělo být i rozvíjení schopností a možností jednotlivých pedagogů, kteří v centru pracují na dobrovolné bázi.

Centrum na podporu vzdělání Bab el Oued prostřednictvím svých aktivit rovněž usiluje o řešení sociálních problémů. Mnoho návštěvníku centra se totiž nachází v nelehké sociální situaci. Důležitým aspektem je rovněž podpora rovných příležitostí mužů a žen. Navrhovaný projekt počítá s vybavením pěti učeben a nákupem školních pomůcek, počítačů a další výukové techniky.

Centrum registruje ročně v průměru 120 dětí ve věku od 8 do 12 let. Děti se zde účastní řady vzdělávacích aktivit zaměřených na jejich celkový rozvoj. Centrum také navštěvuje asi 80 dospělých, z nichž většinu tvoří ženy ve věku mezi 20 a 40 lety. Centrum jim rovněž nabízí řadu praktických příležitostí, a to včetně kurzů francouzštiny, neboť ne všechny tento jazyk znají.

V roce 2012 podpořila ČR malý lokální projekt s názvem ESPACE CULTURE zaměřený na podporu vzdělávacích a kulturních aktivit pro děti a mládež v chudé alžírské čtvrti Bab El Oued, a to prostřednictvím asociace SOS Bab El Oued. Česká republika projekt podpořila částkou téměř 500 tis. Kč. Cílem projektu bylo místním dětem a mladým lidem poskytnou doplňující a podpůrné kurzy angličtiny, francouzštiny, matematiky, hudební výchovy a dalších předmětů, a také snaha vytvářet pro ně  prostor, kde se mohou scházet, kde mohou rozvíjet svůj umělecký talent, hrát divadlo, hudbu nebo točit filmy. Součástí projektu byl i nákup široké škály audiovizuálního vybavení.

 

.