Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpis čtyřstranného memoranda o realizaci projektu kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Kruščica

 

(Archivní článek, platnost skončena 29.03.2013.)

Dne 16. března 2012 bylo v městě Novi Sad podepsáno čtyřstranné Memorandum o porozumění mezi Českou rozvojovou agenturou (ČRA), Fondem pro ochranu životního prostředí Srbska (SEPF), vládou Autonomní oblastí Vojvodina a municipalitou Bela Crkva při realizaci projektu kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Kruščica (municipalita Bela Crkva). Jedná se o projekt české zahraniční rozvojové spolupráce, který je ojedinělý již počtem místních partnerů, kteří se budou podílet na jeho financování.

Jménem ČRA Memorandum podepsala velvyslankyně ČR v Srbsku H. Hubáčková, za vládu Vojvodiny předseda B. Pajtić, za SEPF ředitelka Ž. Jurakić a za municipalitu Bela Crkva starosta Ž. Crnogorac. Podpis se uskutečnil v budově vlády Vojvodiny, v přítomnosti řady médií.

Podle Memoranda zajistí česká strana prostřednictvím ČRA dodávku technologie a zařízení pro tlakovou kanalizaci v obci (na to je již vyčleněn rozpočet ve výši zhruba 720 tisíc €), vláda Vojvodiny bude financovat veškeré zemní a výkopové práce (cca 50 tisíc €), zatímco SEPF bude financovat vybudování čistírny odpadních vod v obci Kruščica ve výši cca 400 tisíc €.

Očekává se, že koncem března tohoto roku vyhlásí ČRA výběrové řízení na dodávku technologie a zařízení pro výstavbu kanalizace. Předpokládané dokončení projektu bude v r. 2014.

V rámci slavnostních vystoupení podepisujících bylo hlavním tématem ocenění historického významu této události. V Srbsku jde o první případ, kdy bude problém jednoho města řešen financováním z více zdrojů, vedle zahraničních zdrojů (ZRS ČR) také grantem SEPF a příspěvkem na úrovni regionu (respektive AO Vojvodina).

Předseda vlády AO Vojvodina Pajtić vyjádřil české straně zvláštní uznání za odpovědný přístup ke svým krajanům a k české komunitě v obci Kruščica (cca 1000 obyvatel, z toho zhruba čtvrtina jsou Češi).

Dále uvedl, že řešení tohoto problému přispěje nejen ke zvýšení kvality života občanů a hygienických podmínek ve městě, ale také i k dalšímu rozvoji hospodářství a zejména zemědělství (především ovocnářství).

Velvyslankyně Hubáčková poděkovala všem partnerům na tomto projektu a vyjádřila svoje potěšení a spokojenost s podpisem, protože dosáhnout u vícestranného projektu této fáze není rozhodně jednoduchá záležitost.

Ředitelka SEPF Jurakić uvedla, že SEPF bude v oblasti čistíren odpadních vod v budoucnosti spolufinancovat pouze projekty realizované z hlediska financování společně se zahraničním partnerem.

ZÚ bude informovat o přípravě vyhlášení tendru na ČOV v obci Kruščica, aby byla zesílena účast českých společností na tomto výběrovém řízení. Tendr bude vyhlašovat municipalita Bela Crkva.

Komentář ZÚ:

Projekt výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod bude největším projektem ZRS ČR ve prospěch krajanské menšiny v jižním Banátu. Dalším významným aspektem je navázání spolupráce se SEPF, který má podle dostupných informací již potřebné finance vyčleněny.

Ze strany tohoto fondu se jedná o první projekt realizovaný společně se zahraničními institucemi. Fond připravuje program s německou KfW (zaměřený na ČOV ve větších městech), ale jeho odsouhlasení se očekává až na podzim t.r.

Navíc je potvrzeno také z dalších zdrojů, že SEPF zastavil nábor žádostí o dotace na čistírny odpadních vod, ve kterých nefiguruje kofinancování ze zahraničí. Zesiluje tak reálnost budoucí spolupráce mezi SEPF, ČRA a ČEB na financování čistíren odpadních vod.

ZÚ Bělehrad v současnosti také připravuje spolu s Úřadem pro evropské integrace při Úřadu vlády Srbské republiky text memoranda, které zajistí osvobození od cel a DPH pro dodávky zařízení a technologií z ČR pro danou kanalizaci. Toto memorandum je v současnosti ve schvalovacím procesu na srbské straně a podpis lze očekávat na samém začátku dubna t.r.

.