Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpis dodatku ke smlouvě k projektu zvýšení energetické účinnosti ve městě Valjevo

 

(Archivní článek, platnost skončena 28.04.2013.)

Dne 17. dubna 2012 byl v městě Valjevo podepsán dodatek ke smlouvě k projektu české ZRS v Srbsku „Zvýšení energetické účinnosti při vytápění nemocnice ve městě Valjevo“, jehož cílem je využití geotermálních zdrojů energie pro vytápění nemocnice v tomto městu. Podpis se uskutečnil za přítomnosti velvyslankyně ČR v Srbsku H. Hubáčkové, ředitele České rozvojové agentury M. Pastvinského, vedoucího ekonomického úseku ZÚ Bělehrad L. Jozy a koordinátora ZRS ČR v Srbsku D. Ždraleho. Zúčastnili se také představitelé realizátora tohoto projektu, firmy VHS Brno.

Ze srbské strany byli, kromě starosty Valjeva Z. Jakovljeviče a jeho spolupracovníků, přítomni ministr životního prostředí, hornictví a územního plánování Srbska O. Dulić se spolupracovníky (náměstek ministra N. Pokimica a státní tajemník B. Djurić) a řada dalších (ředitel nemocnice Valjevo, ředitel městské teplárny atd.). Akce se konala v přítomnosti velkého počtu především lokálních medií.  

Na radnici města Valjevo přijal českou delegaci starosta Z. Jakovljević. Zdůraznil význam dosavadní české pomoci tomuto regionu, která značně přispěla ke zlepšení životních podmínek ve městě a v okolí.

Vyzdvihl 2 projekty ZRS ČR, které se v současnosti realizují (vedle výše uvedeného projektu též „Rozvoj odpadového hospodářství v oblasti města Valjevo“) a informoval o současném stavu projektů. Zmínil, že dosavadní pomoc české strany městu Valjevo přesahuje hodnotu 3,5 mil € a poděkoval české straně za tuto pomoc.

Velvyslankyně ČR v Srbsku H. Hubáčkova uvedla, že se po roce velmi ráda znovu setkává s partnery z Valjeva. Zdůraznila profesionalitu a odpovědnost, se kterou město Valjevo realizovalo nebo právě realizuje celkem 8 projektů ZRS ČR od roku 2003. Uvedla, že všechny projekty spadají do velmi důležitých sektorů, zejména ochrany životního prostředí, vodohospodářství nebo energetické účinnosti. Jedná se navíc o sektory velmi důležité také z hlediska budoucích jednání o vstupu Srbska do EU a o jedny z nejobtížnějších kapitol screeningu.

Také zmínila úspěšný průběh dvouletého twinningového projektu financovaného z IPA „Posílení administrativních kapacit pro implementaci systému řízení kvality ovzduší", který  v Srbsku realizovalo MŽP ČR spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem, juniorním twinningovým partnerem bylo Německo. Na závěr poděkovala ministrovi Dulićovi za dosavadní spolupráci.

Ministr životního prostředí, hornictví a územního plánování Srbska O. Dulić zdůraznil, že dlouhodobá spolupráce na rozvojových projektech v oblasti ochrany životního prostředí mezi ČR a Srbskem byla korunována řadou úspěšných projektů v městu Valjevo a vysoce ocenil její účinnost. Poděkoval české straně za dosavadní pomoc a vyjádřil naději, že spolupráce bude i nadále pokračovat.

Následně informoval o aktivitách svého ministerstva za poslední období se zaměřením na odpadové hospodářství a zahájený program úspor energie prostřednictvím zateplení státních a municipálních budov.

Po slavnostním podpisu dodatku smlouvy navštívila delegace lokality výše uvedených projektů, jejichž realizace právě probíhá. Ředitel ČRA M. Pastvinský se následně také zúčastnil monitoringu projektu ZRS „Obnovení dodávek pitné vody v obci Osečina – Belotić“ ve vedlejší obci Osečina. 

.