Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpis dohody o rozvojové spolupráci

 

(Archivní článek, platnost skončena 09.08.2014.)

Dne 24. července 2013 v Bělehradě byla podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o rozvojové spolupráci. V souladu se svým článkem 6 je Dohoda předběžně prováděna ode dne podpisu a vztahuje se na projekty zahájené po 24.7.2013.

Za českou stranu Dohodu podepsala mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně ČR v Srbsku paní PhDr. Hana Hubáčková. Ze srbské strany Dohodu podepsala místopředsedkyně vlády Srbské republiky pro evropskou integraci Suzana Grubješić.

Dohoda, mimo jiné, umožňuje osvobození všech projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Srbsku od placení daně z přidané hodnoty a cla. Vztahuje se nejen na donace poskytované na státní úrovni, ale i dary poskytované kraji a nevládním sektorem.

Případní donoři z ČR, kteří mají zájem, aby jejich projekty v Srbsku spadaly do režimu Dohody (tj. bylo zajištěno osvobození od DPH a cla), mohou kontaktovat ekonomický úsek velvyslanectví na e-mail commerce_belgrade@mzv.cz.

.