Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Sjenica_lab
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora výroby sýrů v oblasti Pešter/Sandžak

 

Sandžak představuje multietnický region na jihozápadě Srbska. Jedná se o oblast charakterizovanou vysokou nezaměstnaností a s ní související migrací venkovského obyvatelstva do měst. Počet obyvatel největšího města regionu Nového Pazaru stoupl jen od roku 2002 o 45%. Nedostatek ekonomických příležitostí na venkově je dán jeho agrární povahou zaměřenou na chov dobytka (krávy, ovce). Hlavním cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti lokálních producentů sýra a jejich schopnosti dostát hygienickým a tržním požadavkům. Cílovou skupinu projektu představují také drobní farmáři poskytující mléko pro výrobu sýra.

Převážná většina regionu se nachází v oblasti tzv. Peštarské vrchoviny, která poskytuje ekologicky kvalitní prostředí s potenciálem pro „bio“ zemědělskou produkci či agroturistiku, avšak nedostatečnou infrastrukturou pro jejich naplnění. Ekonomický potenciál naopak poskytuje výroba zemědělských produktů s přidanou hodnotou jako je pršut, jehněčí maso, hovězí klobásky sudžuk a hlavně sjenický bílý sýr, oblíbený i v ostatních zemích bývalé Jugoslávie.

Většina farmářů představuje drobné zemědělce vlastnící méně než 10 kusů dobytka. Stejně tak producenti potravin představují spíše malovýrobce, mající problém dostát narůstajícím hygienickým a tržním požadavkům. Vzhledem k omezeným skladovacím možnostem není možné uchovávat přebytky zemědělské produkce, což platí jak pro farmáře dodávající mléko komerčním mlékárnám či malým výrobcům, tak i pro samotné výrobce lokálních potravin.

Ve spolupráci s místní komunitou, farmáři, výrobci sýra, představiteli municipalit, veterinární správy a zástupci Ministerstva zemědělství byly definovány následující aktivity, které jsou klíčové pro rozvoj ekonomického potenciálu regionu: dodávka chladících tanků na mléko pro drobné farmáře, školení farmářů a výrobců sýra v oblasti hygienických předpisů, HACCP apod., vytvoření sdružení hájícího zájmy zemědělců a výrobců, vybudování a vybavení interní laboratoře pro testování mléka a mléčných výrobků, kroky směřující k získání ochranné známky pro tzv. Sjenický bílý sýr a konečně marketingové aktivity upevňující místo tohoto regionálního (ale i mimo region známého) produktu na trzích v Srbsku i sousedních zemích.

Rozvojová intervence je plánována na období 2011-2014. Partnerem ČRA na tomto projektu je Regionální agentura pro rozvoj Sandžaku (SEDA). Na projektu se podílí i jedna z agencií OSN (UNOPS), která provádí výstavbu zemědělského centra s laboratoří a balírnou a zajišťuje pro ČRA i monitoring a koordinaci aktivit. Do projektu je zapojen i USAID, který poskytne svoji expertýzu v oblasti marketingu a value chain analysis.

Sektor: obchod a další služby
Místo realizace: Novi Pazar, Sjenica, Tutin
Doba realizace: 2011 – 2014
Realizátor: Pacovské strojírny – Trading, spol. s r.o / MERCI s.r.o.
Celkový rozpočet: 12 450 000,- Kč

.