Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Pracovní cesta expertů MZe a MMR ČR a přenos českých zkušeností v oblasti koordinace obnovy po povodních

 

Ve dnech 9.-11.7.2014 se uskutečnila pracovní cesta vrchního ředitele sekce vodního hospodářství MZe Pavla Punčocháře a vedoucího oddělení z odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR Josefa Vlka do Bělehradu. Návštěva se uskutečnila na žádost srbské strany, konkrétně srbského ministerstva pro státní správu a místní samosprávu.

Úvodního setkání, které proběhlo dne 9.11.2014 v prostorách ZÚ Bělehrad se zúčastnili představitelé následujících srbských institucí: Kanceláře pro obnovu, Ministerstva státní správy a místní samosprávy, Ministerstva zemědělství a Ministerstva obchodu a telekomunikací. Setkání zahájil vedoucí politického úseku ZÚ Bělehrad J. Kyrian. Následně přítomní čeští experti představili systém obnovy po povodních v ČR se zaměřením na komunikaci a koordinaci aktivit mezi jednotlivými úřady a s obcemi a projekty v sektoru vodohospodářství.

V následujících dnech absolvovali oba experti za přítomnosti vedoucího ekonomického úseku ZÚ L. Jozy a pracovnice tohoto úseku G. Atanasovski bilaterální jednání na Kanceláři pro obnovu, Ministerstvu pro státní správu a místní samosprávu a Ministerstvu zemědělství (sektor pro vody).

Ze strany českých expertů bylo opakovaně doporučeno využít existujících zkušeností k vytvoření systému využitelného též v budoucnosti (který by měl zahrnovat příslušné právní předpisy, komunikační linky, schválené formuláře atd). Zejména na Ministerstvu pro státní správu a místní samosprávu si jsou této potřeby vědomi a projevili intenzivní zájem o „spící“ Program pro odstraňování povodňových škod.

Přestože některé prvky českého systému jsou do srbských reálií nepřenositelné (např. role krajů, jelikož v Srbsku takovéto administrativní rozčlenění celého území neexistuje), případně zatím obtížně prosaditelné (zajištění dostatku vlastních finančních zdrojů na fyzická opatření prevence proti povodním), existuje řada našich řešení, která jsou velice inspirativní, a to nejen pro přípravu na budoucí povodně, ale i pro aktuální situaci. Vedle seznámení se systémem ČR bylo klíčové opakované upozornění na nepříjemnou skutečnost, že „období po povodni je časem před další povodní“.

Proběhlé konzultace považujeme za mimořádně přínosné a srbské straně byla sdělena připravenost českých expertů reagovat také na případné budoucí dotazy zaslané elektronickou formou. Nabídka spolupráce se neomezuje pouze na obnovu po povodních, zahrnuje také například metodiku tvorby rozvojových plánů obcí a transfer předpřístupových zkušeností ČR v sektoru vody. Velice přínosným dalším krokem by byla návštěva srbských expertů v ČR.

.