Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

ČR přispívá na rozvojové programy v Paraguayi

 

Paraguayská nevládní organizace Fundación Paraguaya a Velvyslanectví ČR podepsali v březnu 2010 Smlouvu o realizaci malého lokálního projektu na rozvoj paraguayského zemědělského školství.

Dne 25. března 2010 byla v Asunciónu podepsána smlouva o realizaci malého lokálního projektu rozvojové pomoci v Paraguayi. Dokument podepsali za českou stranu velvyslanec ČR v Paraguayi se sídlem v Buenos Aires Štěpán Zajac a za paraguayskou stranu pak generální ředitel nevládní neziskové organizace Fundación Paraguaya Luis Fernando Sanabria.

Podpis dohody o rozvojovém projektu ČR pro Fundación Paraguaya

Fundación Paraguaya se ve své činnosti orientuje na podporu malého podnikání mezi venkovským obyvatelstvem a na programy ekonomického a finančního vzdělávání  (Junior Achievement) dětí a žen ze sociálně slabých vrstev – od roku 1995 prošlo těmito vzdělávacími programy na 150.000 mladých Paraguayců a kolem 20.000 paraguayských žen. Fundación Paraguaya je také průkopníkem modelu „zemědělské soběstačné školy“ zaměřeného na odborné zemědělské vzdělání dětí pocházejících z malorolnických rodin a na základy mikropodnikání v agroprůmyslu; tento model internátního vzdělávacího zařízení byl převzat v desítkách zemí a Fundación Paraguaya za něj obdržela ocenění japonské vlády za novátorský rozvojový projekt roku 2010 (uděleno v lednu 2010 v Praze během 11. výroční konference Global Development Network).

Rozvojový příspěvek České republiky ve výši 20.800,- USD je určen Soběstačné zemědělské škole sv. Františka (Escuela Agrícola Autosuficiente San Francisco) v obci Cerrito nedaleko Asunciónu a bude použit na rozšíření vlastní školní výrobní linky mléčných výrobků, na vylepšení technologického zázemí a na podporu prodeje produktů na paraguayském trhu (marketing, fytosanitární normy, registrace značky atd.). Paraguayská strana se na projektu spolupodílí částkou 27.000,- USD.

Slavnostního podpisu smlouvy o realizaci rozvojového projektu se kromě představitelů Fundación Paraguaya zúčastnili na pozvání zastupitelského úřadu ČR také diplomaté členských států EU akreditovaných v Asunciónu, představitelé Delegace EU, honorární konzul ČR Anthony Chytil a vicekonzulka Carola Chytilová, náměstkyně ministra školství, náměstek ministra zemědělství a dobytkářství a ředitelé evrospkého odboru a odboru pro mezinárodní spolupráci ministerstva zahraničních věcí Paraguayské republiky. Přítomni byli rovněž zástupci paraguayských sdělovacích prostředků, pro něž byla uspořádána tisková konference ke struktuře a institucionálním rámci rozvojové pomoci ČR.

.