Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Odstraňování ropných látek z půdy a podzemní vody

 

(Archivní článek, platnost skončena 30.09.2014.)

Dne 11. 9. 2012 se v obci Lunga konal v rámci první fáze projektu zahraniční rozvojové pomoci ČR seminář organizovaný českou firmou Deconta.

V obcích Lunga a Marculeşti na severu Moldavska se za sovětských dob do půdy a vody dostalo velké množství kerosinu z tehdejšího vojenského letiště. Česká rozvojová agentura (ČRA) najala českou firmu Dekonta a za prostředky české rozvojové spolupráce (900 000 EUR) realizovala projekt na odstranění této ekologické zátěže. Projekt průzkumu a sanace oblasti trval tři roky. Nakonec se zjistilo, že znečištění je mnohem rozsáhlejší, než se předpokládalo. K doposud vybudovaným dvěma sanačním stanicím bude nutné postavit další čtyři. Cílem semináře bylo informovat moldavskou veřejnost a mezinárodní donory o dosavadním projektu a o nutnosti zapojení moldavského státu do dalšího budování a údržby sanačních stanic včetně přívodu pitné vody a čistírny odpadních vod.

Dne 11. 9. 2012 se v obci Lunga konal seminář organizovaný českou firmou Dekonta před ukončením první fáze projektu „Průzkum a sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Marculeşti v Moldavsku“. Semináře se zúčastnili zastupitelé obcí a okresu, Ministerstva životního prostředí, řada mezinárodních donorů a moldavská média (mj. celoplošná veřejnoprávní TV M1).

V těchto dnech vysílala veřejnoprávní TV M1 ze semináře opakovaně zpravodajské výstupy. Pro ilustraci uvádíme odkaz: http://www.trm.md/ro/mesager/mesager-din-16-septembrie-2012/

pesticid1 pesticid2

 

pesticid4 pesticid3

 

.