Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Czech Development Cooperation - logo
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Malé rozvojové projekty v roce 2013

 

Česká republika v Zimbabwe a Zambii podpořila v roce 2013 pět malých lokálních rozvojových projektů zaměřených především na oblasti vzdělávání a zdravotní péče. Ty doplňují finančně výrazně rozsáhlejší aktivity, které v Zambii koordinuje Česká rozvojová agentura, a dále rozvojová stipendia a humanitární pomoc v obou uvedených zemích.

Zimbabwe

Výstavba domu pro zdravotní sestru a čekáren na Sebakwe Rural Clinic
Projekt spočíval v rozšíření místní kliniky o pokoj pro rezidentní zdravotní sestru a dvě místnosti pro nastávající matky. Má velký význam pro místní komunitu, protože nastávající matky mohou nyní období před porodem trávit přímo na klinice, což bude mít zásadní vliv na snížení úmrtnosti matek i novorozeňat. Ubytovna pro zdravotní sestru, která musela dosud přebývat po pracovní době na sále kliniky a bylo tak obtížné vůbec někoho k práci v Sebakwe přesvědčit, zvýší atraktivitu místa pro zdravotnický personál, což dále přispěje k péči o zdraví obyvatel.

Tisk a distribuce ndebelských čítanek v provinciích Jižní a Severní Matabelsko
Nejrozsáhlejší malý lokální projekt v gesci Zastupitelského úřadu ČR v Harare v tomto roce spočíval v tisku a distribuci druhého dílu sbírky ndebelských bajek Kolobeja určeného primárně dětem. Kniha v Zimbabwe věhlasného autora Pathisy Nyathiho vyšla tentokrát v ndebelštině, a to v nákladu 5000 ks. Knihy byly distribuovány zdarma celkem na 100 škol v obou provinciích. Děti v daném regionu mají jen omezený přístup k literatuře, zejména k dětským knížkám psaným v jejich mateřském jazyce.

Zambie

Vybudování zařízení pro sirotky a ohrožené děti v okrese Mongu
Z prostředků tohoto projektu vznikl v západozambijském Mongu nový, kvalitní dětský domov. Ten pro místní komunitu znamená velký přínos, poptávka však bohužel stále ještě převyšuje možnosti zařízení. Česká republika je v Západní provincii Zambie vzhledem ke své mimořádné, dlouholeté angažovanosti dobře známá a tento projekt je dalším potvrzením její role pro místní komunitu.

Rozšíření školy Malambu o knihovnu a počítačovou pracovnu
Podpořeny byly i kvalitní, dlouhodobé aktivity jisté nizozemské realizátorky, která v jižní Zambii již uvedla do provozu klinika, dílnu pro ohrožené ženy aj. Hlavní částí projektu byla elektrifikace školy a dalších budov, což nyní umožní studentům i učitelům jednak pracovat s výpočetní technikou, jednak zůstávat ve škole i do pozdních odpoledních hodin. O školu je díky tomu nyní vyšší zájem mezi dětmi z okolních vesnic.

Latríny pro školu v Isambai
Projekt má přínos pro celou komunitu, protože díky novým latrínám se již v krátkém časovém horizontu po implementaci snížil výskyt průjmových onemocnění nejen mezi žáky školy, ale i v širší komunitě. Pro školáky to v důsledku znamená nižší absence a pro školu větší zájem o zápis. Vzhledem k odlehlosti Isambai (z již beztak odlehlého Mongu je dostupné pouze odolným offroad vozidlem, nestačí ani běžné 4x4) je ČR jako jediný donor v komunitě dobře známá.

.