Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Náměstek Tomáš Dub v Zambii

 

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Tomáš Dub vykonal ve dnech 23. - 24. 1. 2014 oficiální návštěvu Zambie.

Během dvoudenního pobytu se sešel se svými zambijskými protějšky (náměstky ministrů) z ministerstev zahraničních věcí, obrany a obchodu a průmyslu. Na lusackém letišti došlo též ke zdvořilostnímu setkání náměstka Duba se zambijským ministrem zahraničí Wylburem Simuusou.

Oběma stranami byla připomenuta více než staletá historie zambijsko českých vztahů mající počátek v cestách Emila Holuba i jejich současná tvář – rozvojová spolupráce, pravidelné udělování vysokoškolských stipendií, fungování Českého centra v Chomě a intenzivní bilaterální politické vztahy. Hlavní část rozhovorů byla ale věnována rychle sílícím, ale stále nedostatečným, hospodářským vztahům. Českou republiku a Zambii pojí některé sdílené charakteristiky, v obou případech se jedná o vnitrozemské státy s populací 10 – 14 milionů obyvatel, ekonomicky závislé na exportu na větší, geograficky blízké trhy. Oba mají ale zájem na diverzifikaci svých ekonomik i teritoriální struktury zahraničního obchodu.

Na pracovním obědě se zástupci Zambijské rozvojové agentury (ta se v rostoucí míře zaměřuje na podporu obchodu a přílivu přímých zahraničních investic) a Zambijské obchodní a průmyslové komory se diskutovalo zejména o perspektivě vyslání zambijské obchodní delegace do ČR v roce 2015. Ta by navázala na cestu delegace českých podnikatelů v opačném směru v roce 2010.

Rapidně se rozvíjející zambijská ekonomika (t.č. rostoucí tempem 6,5 %) skýtá značné příležitosti nejen českým vývozcům, ale především investorům, kteří mohou využít existence zvláštních ekonomických zón (tzv. Multi-Facility Economic Zones). Jedním z odrazových můstků českých firem na zambijském trhu může být Česko-zambijská konzultační agentura založená v minulém roce. České firmy mohou též využít významných zakázek zambijské vlády, např. rozsáhlého investičního programu Link Zambia 8000, jehož cílem jsou rekonstrukce a stavby v úhrnu 8000 km silnic. Pokud se zahraniční investoři na zambijském trhu chtějí vydat cestou inovativních investic, neměly by jejich pozornosti uniknout ani možnosti v sektoru komerčního zemědělství. Zambie má rozsáhlý, ale málo využívaný půdní fond. Orná půda představuje cca 60 % území dosud velmi řídce osídlené země (se 17,2 obyv. / km2 se Zambie řadí na 203. místo z 243 samostatných států a závislých území). Zambie nemá nouzi ani o vodu, neboť disponuje cca 40 % sladkovodních zdrojů regionu SADC. Vláda navíc vychází agroinvestorům vstříc. V každé provincii byly pro zahraniční investory vyčleněny tzv. farm blocks - rozsáhlé soubory zemědělské půdy (cca 100.000 ha) určené k dlouhodobému pronájmu. Každý statek vzniklý uvnitř farm blocks bude mít mj. zajištěny dodávky elektrické energie a další nutnou infrastrukturu.

Náměstek Tomáš Dub během své návštěvy rovněž navštívil nízkoprahové zařízení v chudinské čtvrti Chibolya, které vzniklo díky finanční podpoře ČR. Po přivítání, během něhož děti zazpívaly několik zambijských a českých písní (na úvod zazněly hymny obou zemí), ocenil fungování tohoto projektu a popřál dětem mnoho školních úspěchů. Následně si prohlédl třídy, dětský klub, počítačovou učebnu a zahradu.

.