Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Zprávy z ambasád

Základní kámen pro novou kliniku v Pole Alam

img_0060_3

Po téměř třiceti letech bojů je afghánské zdravotnictví v troskách. Chybí lůžka pro nemocné, léky, ale i voda nebo elektřina v nemocnicích. V provincii Lógar na východě Afghánistánu rekonstruují… více ►

Výjezd k přehradě Surchab

foto_007_1

FOTOGALERIE: Vzhledem k třiceti letům bojů, je přehrada Surchab ve velmi špatném stavu. Více než sedmdesát let stará stavba tak dnes ohrožuje distrikt Mohammad Agha. více ►

Složení 1. kontingentu AČR v misi ISAF-PRT Logar

Jádro 1. kontingentu AČR mise ISAF PRT Logar tvoří vojáci 102. průzkumného praporu. více ►

GOPHER, MASCAL a MEDEVAC

img_4732

V pátek 21. března 2008 se v odpoledních hodinách na základně Shank ozval signál GOPHER, kterým se ohlašuje napadení základny. více ►

Češi přebrali odpovědnost za provincii Lógar

 více ►

Koncept PRT

Základní informace o konceptu Provinčních rekonstrukčních týmů více ►

Žánrové obrázky z provincie Lógar

Afghánistán není jen poušť... více ►

Islámská republika Afghánistán

mapapoliticka

Základní informace o zemi více ►

Provincie Lógar

Základní informace o provincii více ►

FAO, IFAD a WFP

Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO), Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství (IFAD) a Světový potravinový program (WFP) jsou specializovanými institucemi OSN, které sídlí v… více ►

Malé lokální projekty v Zambii

Dne 11. 8. 2007 byl v zambijském Livingstone za účasti předních představitelů města a místní samosprávy slavnostně předán do užívání místní nemocnici BATOKA generátor zakoupený a nainstalovaný v… více ►

Humanitární dar Zambijské republice

Vláda České republiky, prostřednictvím Odboru rozvojové spolupráce MZV ČR, prostřednictvím Červeného kříže v Lusace poskytla v dubnu 2007 Zambijské republice částku ve výši 1 500 000 Kč na… více ►

Vytipování malých lokálních projektů

V dubnu 2007 se soustředil ZÚ Harare na vytipování a lokalizaci malých rozvojových projektů monitorovaných ambasádou ČR. Kromě tradičních míst spolupráce jako jsou centra Livingstone, Lusaka a… více ►

Humanitární dar Mosambické republice

Vláda České republiky, prostřednictvím Odboru rozvojové spolupráce MZV ČR, prostřednictvím Červeného kříže v Maputu v květnu 2007 poskytla Mosambické republice částku ve výši 1 000 000 Kč na… více ►

Návštěva v Malawi

V polovině ledna 2007 navštívila I. Tajemnice ZÚ Harare M. Imbrová středisko terénní a ošetřovatelské péče provozované The Sue Ryder Foundation in Malawi v Balace. více ►

LIVINGSTONE (Zambie) – první malé rozvojové projekty velvyslanectví ČR

Počínaje rokem 2006 realizuje Velvyslanectví ČR v Harare několik malých rozvojových projektů v Zambii – prioritní zemi rozvojové spolupráce ČR. Jako první byly posouzeny a odsouhlaseny tři malé… více ►

MONZE (Zambie) – Děčínští občané pomáhají zambijské škole

Téměř devět stovek dětí, z toho sto šedesát sirotků, obdrželo dne 23. března 2006 humanitární dar věnovaný občany Děčínska. Sbírku hraček a oděvů iniciovala v roce 2005 tamní rodačka Marcela… více ►

.