Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

APE Pimental
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Návštěva tituláře v regionu Ucayali

 

Informace o cestě velvyslance V. Eisenbruka do regionu Ucayali ve dnech 2. - 4. 10. 2012.

Velvyslanec V. Eisenbruk podnikl ve dnech 2. – 4. 10 . v doprovodu třetí tajemnice ZÚ Barbory C. Ševčíkové služební cestu do Pucallpy, hlavního města regionu Ucayali. Hlavním účelem cesty byla inaugurace nově vystavěné zpracovatelské haly na zemědělské produkty Asociace ekologických zemědělců „Pimental“ financované z prostředků ZRS ČR a podpora aktivitám českých firem v rámci setkání s místními autoritami.

Slavnostní inaugurace zpracovatelské haly na zemědělské produkty Asociace ekologických zemědělců „Pimental“ (APE Pimental)

Dne 4. 10. v dopoledních hodinách proběhla slavnostní ceremonie představení výsledků MLP v Campo Verde, Ucayali. Za finanční prostředky poskytnuté z české rozvojové spolupráce (300 000 Kč) byla členy zemědělského družstva vystavěna zpracovatelská hala na výrobu zemědělských produktů pocházejících z jejich pozemků. Asociace sdružuje 30 zemědělců, kteří na svých plantážích aplikují ekologické postupy doporučené na základě školení a výsledků dřívějších rozvojových projektů financovaných ČR. Zemědělci sdružení v APE Pimental (obvyklá výměra pozemků jednotlivých pěstitelů činí cca 10 ha) pěstují především různé peruánské odrůdy papriky (ají), kakao, cukrovou třtinu a ovocné stromy. Z paprik vyrábějí omáčky, které chtějí vyvážet do Evropy (jejich úsilí bylo letos oceněno vyznamenáním na největším peruánském gastronomickém veletrhu Mistura), dále by chtěli vyvážet nerafinovaný třtinový cukr. Cílem projektu je rozvoj ekologické produkce podporující reforestaci v oblasti silně postižené živelným vymycováním původního porostu a současně i podpora ekonomickému rozvoji zemědělců skrze komercializaci produktů s vyšší přidanou hodnotou. Slavnostní ceremonie se zúčastnil předseda APE Pimental Silverio Trejo, vedoucí projektu Fanny Cuellar a řada zástupců místních autorit: starosta municipality Campo Verde William Amasifuen, regionální ředitel pro zemědělství Miguel Angel Seijas, regionální ředitel produkce Richard Ferre a další. Po děkovných proslovech přítomných pronesl krátkou řeč velvyslanec, ve které ocenil serióznost a efektivitu již tradiční spolupráce s APE Pimental a vyjádřil ochotu v této spolupráci nadále pokračovat. Následně byl vv. požádán, aby přestřihl pásku a slavnostně tak inauguroval novou provozovnu. Po slavnostní inauguraci následovalo malé pohoštění připravené členy APE Pimental.

Setkání se starostou provincie Coronel Portillo, Victorem Davidem Yamashiro Shimabukuro

Během protokolárního setkání se starostou velvyslanec Eisenbruk informoval o českých aktivitách v provincii: Dlouholetá spolupráce a studentská výměna s Národní univerzitou Ucayali (UNU) vyústila i v letošním roce v realizaci malého lokálního projektu se zemědělsko-lesnickým zaměřením. Firma Šindlar Perú se v současnosti uchází o dva projekty v regionu týkající se environmentální problematiky, jedná se jednak o vypracování studie na nápravu současné situace přilehlého jezera Yarinacocha – zanášení jezera sedimenty, absence kanalizace a kontaminace jezera odpadními vodami - jednak o spolupráci na vypracování územního plánu regionu Ucayali. Velvyslanec dále starostu informoval o probíhajícím kulturním projektu, kdy za účasti dvou místních malířů a jednoho českého malíře žijícího v Pucallpě ZÚ Lima zorganizoval výstavu „Selva Metafísica“, která byla nedávno představena v Limě a nyní se chystá její uvedení v Arequipě. Starosta byl příjemně překvapen řadou českých aktivit. Oblast Pimental byla v minulosti známá produkcí papriky, v období terorismu však byly zemědělské aktivity přerušeny a v současnosti se pozvolna znovu rozvíjí. Starosta informoval o nadcházejících oslavách založení města Pucallpa ve dnech 4. – 13. 10., během nichž budou vystaveny i práce místních malířů. Místní vláda vypracovala projekt na výstavbu nábřeží jezera Yarinacocha za 70 mil. USD, který by měl být z 90 % financován centrální vládou a z 10 % regionem.

Setkání se předsedou regionální vlády Ucayali, Jorgem Velásquezem Portocarrero, a ředitelem pro přírodní zdroje a životní prostředí Franzem Organdem Tangem Jarou

Jednání se soustředilo na možnosti zapojení české firmy Šindlar Perú do připravovaného projektu sanace jezera Yarinacocha. Předseda uvedl, že projekt výstavby nábřeží za účelem zpřístupnění jezera turistům v hodnotě 70 mil. USD již byl schválen prezidentem republiky spolu s veškerou technickou dokumentací. Ředitel pro přírodní zdroje a životní prostředí Franz Orlando Tang Jara uvedl, že paralelně s projektem výstavby nábřeží by se měl realizovat projekt sanace jezera. V této souvislosti již jednal se zástupci firmy Šindlar Perú o zpracování dílčí studie projektu, který bude vypsán v roce 2013. Nyní se řeší financování této studie. Ředitel Tang dále uvedl, že výběrové řízení na účast na vypracování územního plánu regionu Ucayali sestávajícího ze 13 tematicky zaměřených dílčích studií již bylo vypsáno. V tomto případě se zcela jasně jedná o placené konzultantské služby. BŠ uvedla, že firma Šindlar Perú má zájem účastnit se na 6 studiích týkajících se oblastí: fyziografie, meteorologie, hydrobiologie, hydrografie, vegetace, lesní zdroje. Představila českou technologii Field Map na monitoring lesních porostů reprezentovanou v Peru společností Map GeoSolutions, která nedávno otevřela kancelář v Pucallpě. Ředitel Tang vyjádřil zájem se setkat s jejím zástupcem Jorge Mattosem.

Setkání s rektorem Interkulturní amazonské univerzity (UNIA) Mariem Aureliem Coylou Zelou

Během setkání, kterého se zúčastnili také vicerektor pro akademické záležitosti Augusto Montes a děkan fakulty lesního inženýrství a přírodních zdrojů Percy Gutiérrez, se hovořilo o současném stavu spolupráce s ČZU a dalších možnostech prohloubení spolupráce. První příchozí studentkou v rámci výměnného programu je Jana Horáčková, která se zde během své práce na doktorské studii potýká s řadou administrativních překážek. UNIA podepsala v roce 2007 Rámcovou dohodu o spolupráci také s Univerzitou Karlovou, tuto dohodu se však nepodařilo naplnit v praxi z důvodu častých změn ve vedení UNIA. Rektor Coyla vyjádřil zájem o výměnu studentů ve vzdělávacích oborech.

.