Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

rozvojová pomoc
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zákon o registraci finančních příspěvků ze zahraničí

 

ZÚ Dillí považuje za důležité připomenout českým nevládním organizacím působícím v Indii existenci zákona o regulaci přijímané rozvojové pomoci v Indii, která může českým organizacím způsobit komplikace až obvinění z nelegální činnosti.

Centrální indická reguluje příjem finančních prostředků na rozvojovou pomoc zákonem The Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, tzv. FCRA, který vstoupil v platnost dne 1.5. 2011. Zákon se vztahuje na nevládní organizace a sdružení působící v Indii i na jednotlivé osoby indické státní příslušnosti. Zákon jasně stanoví, kdo může a nemůže být příjemcem finančních příspěvků ze zahraničí (jakékoli organizace zabývající se politickou činností nebo politické strany, včetně politiků či kandidátů na veřejnou funkci, členů vlády, novinářů a médií,  soudců, státních zaměstnanců apod). Zákon jasně stanoví, že na území Indie nemohou přímo působit zahraniční nevládní organizace.

Zákon stanovuje povinnost registrace organizace u ministerstva vnitra Indie a podmínky udělování licencí všem nevládním organizacím (včetně církevním misiím), pokud chtějí přijímat finanční příspěvky ze zahraničí. Pouze ty organizace, které jsou řádně registrované a mají povolení vydané ministerstvem vnitra, mohou přijímat peněžní, ale i materiální dary ze zahraničí. Pouze tyto organizace mohou s těmito prostředky nakládat a nemohou je předávat žádným jiným subjektům. Tyto organizace, asociace či společnosti musí být 100 % indické a nemohou je v Indii provozovat cizinci, ani v nich nemohou cizinci být zaměstnáni či působit v jejich představenstvu (s výjimkou rodinných příslušníků indických občanů s trvalým pobytem v Indii, který je delší než 5 let). Na rozhodnutí o povolení finančních prostředků ze zahraničí má ministerstvo vnitra lhůtu 90ti dnů poté, co obdrží od NGOs kompletní požadovanou dokumentaci, ale rozhodnutí může být oddáleno až na dobu jednoho roku.

Centrální vláda tímto zákonem mj. dostala pravomoc zakázat přijetí příspěvků ze zahraničí, omezovat, resp. nepovolit činnost těch nevládních organizací, jejichž činnost se podle jejich názoru neslučuje s „národními zájmy“. To se může týkat organizací působících v problematice lidských práv a jaderné energetiky, menšin nebo aktivit v „politicky citlivých“ oblastech Džammú a Kašmír, na indickém severovýchodě atd.

V současné době je povolena činnost 30.000 nevládních organizací, asociací a společností. Jejich licence mohou být zásahem centrálního orgánu kdykoli zrušena a další žádost o povolení přijímání zahraničních fondů může být podána až po třech letech od odebrání tohoto povolení. Vláda může taktéž zablokovat příjem zahraničních finančních prostředků až na nejvyšší úroveň – pomoc cizího státu.

Povolení k příjmu zahraničních fondů musí být obnovována každých pět let (tj. všechny registrované organizace v roce 2011 budou muset požádat o vydání nové certifikace v roce 2016). Pro úplnost je třeba dodat, že zákon se nevztahuje na pomoc poskytovanou agenturami OSN, Mezinárodním měnovým fondem a Asijskou rozvojovou bankou.  

Veškeré účetnictví povolených i aspirujících organizací na licenci musí podle tohoto zákona splňovat místní legislativu.

Zákon FCRA je k dispozici ke stažení na webových stránkách:

http://lawmin.nic.in/ld/regionallanguages/THE%20FOREIGN%20CONTRIBUTION%20(REGULATION)%20ACT,2010.%20(42%20OF%202010).pdf

.