Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

cq5dam_web_540_390
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Velvyslanec M. Stašek reprezentoval ČR na Kulatém stole donorů v Bhútánu

 

Ve dnech 11.-12.12.2013 se v Thimphú uskutečnilo 12. zasedání kulatého stolu donorů pořádaného Bhútánem, kterého se za ČR zúčastnil velvyslanec ČR M. Stašek. ČR byla pozvána na toto zasedání vůbec poprvé a byla zastoupena na úrovni vv M. Staška. Spolu s ČR se zasedání účastnilo 19 států a 23 mezinárodních agencií OSN.

Kulatý stůl donorů (Round Table Meeting - RTM) se koná za podpory UNDP každých 2,5 roku, vždy na začátku přijetí nové pětiletky a dále v polovině plnění tohoto  plánu. Letošní zasedání tak mělo hlavní cíl představit priority 11. pětiletého plánu, který nová bhútánská vláda přijala v srpnu 2013, na jehož plnění by se příspěvky zahraničních donorů měly podílet až 30 %.

Zasedání RTM zahájil bhútánský premiér L.T. Tobgay, plenárnímu zasedání spolupředsedal bhútánský ministr zahraničních věcí L. Rinzin Dorje a Hoaliang Xu, zástupce GT OSN, zástupce administrátora UNDP a regionální ředitel pro Asii a Pacifik.

Jedním z hlavních cílů Bhútánu je stát se do roku 2020 „rozvojovou zemí“ (doposud Bhútán patří do kategorie „nejméně rozvinutých zemí“). Hlavními prioritami 11. pětiletého plánu, který počítá s růstem HDP 9,7 %, je zlepšení infrastruktury a vytváření nových pracovních míst. Vláda hodlá investovat do rozvoje vodní energetiky, která je jediným vývozním artiklem Bhútánu. Indie, kam směřuje téměř veškerý export z Bhútánu, bude mít i do budoucna největší vliv na politický a ekonomický vývoj země. Vláda dál hodlá prosazovat „hrubé národní štěstí“ jako hlavní měřítko spokojenosti národa.

Naplňování ambiciózního plánu bude také záviset na štědrosti hlavních zahraničních donorů, mezi které patří vedle Indie také Japonsko, Austrálie, Švýcarsko, Dánsko, Norsko a Rakousko. Z multilaterálních dárců je nejvýznamnější OSN, které v Bhútánu zastupuje 23 agentur a nově i EU, které přislíbilo navýšení svého každoročního příspěvku z 14 na 35 mil. EURo.    

Velvyslanec M. Stašek v rámci svého vystoupení informoval o vývoji bilaterálních vztahů, připravenosti ČR podílet se na naplňování 11. pětiletého plánu a o možnostech rozvojové pomoci ČR v Bhútánu např. v oblastech krizového řízení, školství nebo životního prostředí.

Na okraj RTM uskutečnil velvyslanec M. Stašek také separátní setkání s bhútánskými protějšky a setkal se s premiérem T. Tobgay/em, zaminirem R. Dorji/m, ministrem vnitra a kultury p. Damcho Dorji/m, náměstkyní ministra školství pí Sangay Zam, náměstkem ministra informací a komunikací p. Kinley Dorji/m. Jednal rovněž s rektorem Královské bhútánské univerzity, zástupci Sekce pro krizové řízení při Ministerstvu vnitra; uskutečnil jednání s ředitelem národní letecké společnosti DrukAir, ředitelem korporace Singye Group a předsedou Bhútánské obchodní komory, zástupci korporace Tashi Group. V bilaterálních jednáních dále pokračovala zástupkyně velvyslance A. Kučerová, která se setkala se zástupci MZV Bhútánu, zástupci bhútánských médií a vedením Královské textilní akademie, s níž ZÚ připravuje výstavu o českých hradech a zámcích.

galerie

Round Table Meeting, Bhutan 2013

.