Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Rozvojová pomoc

 

V rámci zahraniční rozvojové pomoci České republiky patří Kosovo k prioritním, tzv. projektovým zemím. Česká republika se v Kosovu dlouhodobě soustředí na projekty zaměřené na minoritní skupiny, zejména pak na postižené (nevidomé, neslyšící) a na národnostní menšiny. Další cílovou skupinou jsou pak umělecky talentovaní mladí Kosované. V uvedených oblastech Česká republika podporuje projekty zaměřené na vzdělávání, sociální inkluzi a podporu uplatnění na pracovním trhu. Kromě uvedených oblastí Česká republika v Kosovu realizuje rovněž projekty v sektoru zásobování vodou a sanitace.

Rozvojové projekty České republiky v Kosovu lze rozdělit na tzv. velké projekty implementované Českou rozvojovou agenturou, na malé lokální projekty pod gescí ZÚ Priština, projekty TRANS (lidská práva a transformační politika), projekty vnější diplomacie a projekty realizované prostřednictvím UNDP. V letech 2012 a 2013 Česká republika přispěla rovněž na vzdělávací projekty mise OBSE v Kosovu (OMIK – OSCE Mission in Kosovo).

České rozvojové projekty jsou realizovány na celém území Kosova, včetně čtyřech severokosovských municipalit s převážně kosovsko-srbskou komunitou.

Více informací o velkých projektech: http://www.czda.cz/cra/projekty/kosovo.htm

.