Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Provincie Lógar

 

Základní informace o provincii

Provincie Lógar leží přibližně 60 km na jih od hlavního města Kábulu. Na severu hraničí s provincií Kábul, na východě s provincií Nangarhar, s Paktijí na jihovýchodě, na západě s provinciemi Wardak a Ghazni.

Její rozloha je 395 km2, což reprezentuje 0,7% plochy Afghánistánu. Provincie je rozdělena do sedmi distriktů. Centrem Lógaru je Puli Alam, dalšími distrikty jsou Mohammad Agha, Khushi, Baraki Barak, Charch a Charwar.

Věková struktura provincie Lógar je podobně jako struktura celé země velice mladá; polovina populace je mladší 15ti let a podle dostupných dat, na která lze však pohlížet jen orientačně, pouze necelých 9% populace se dožije věku vyššího než 50 let. Zastoupení mužů i žen je v jednotlivých věkových skupinách vyrovnané.

Ekonomickou základnu, ve které žije většina obyvatel, tvoří distrikty Pole Alam, Mohammad Agha a Baraki Barak. Tyto distrikty leží v relativní rovině v průměrné nadmořské výšce přibližně 1.900 m n.m.

Naopak odlehlejší Charwar a Charch leží v horách na jihu provincie, kde některé vrcholky dosahují až 4.000 metrů. Jedná se o méně rozvinuté oblasti, které byly historicky vždy zaostalejší a nikdy se zde zcela neprosadila moc centrální vlády. Distrikt Azra ležící na východě je také v hornatém terénu a cesta z Pole Alam do centra Azry tvá více než 10 hodin.

Od severu k jihu protíná provincii kvalitní asfaltová silnice, která spojuje Kábul s provincií Paktija. Cesta z Pole Alamu do Kábulu trvá přibližně 90 minut a je považována ze relativně bezpečnou. Zbytek cesty tvoří většinou prašné cesty místy zpevněné štěrkem.

Zemědělství, kterému se věnuje přibližně 85 procent obyvatelstva provincie, tvoří hlavní zdroj obživy obyvatel Lógaru. Neexistuje zde prozatím prakticky žádný průmysl. Průmysl zde, na rozdíl od některých dalších provincií, neměl tradici ani v minulosti. Vzhledem k blízkosti Kábulu odjíždí část ekonomicky aktivní populace pracovat do hlavního města.

Situaci v provincii patrně dramaticky změní otevření dolu na měď v distriktu Mohammad Agha. Tendr na jeho provozování vyhrála čínská společnost China Metallurgical Group, která do jeho vybudování a navazující infrastruktury míní údajně investovat 3 miliardy dolarů. Údajně zde má vzniknout až 10.000 pracovních míst, přičemž není jasné, jaké procento budou tvořit místní obyvatelé.

Islám je zcela dominantním náboženstvím provincie. Stejně jako na většině území Afghánistánu zde funguje tradiční představa o roli muže a ženy ve společnosti. Díky tomu chodí ženy zahaleny v burkách a ve společnosti mají (alespoň na veřejnosti) jen minimální vliv. Rady starších (šury), které řídí chod vesnic, jsou tvořeny výhradně muži a ti také zaujímají všechny významné pozice ve státní správě, obchodě apod. Většinu obyvatelstva tvoří Paštůni. Menšinou jsou Tádžici a Hazaři. Lógar je Afghánci považován za rozvinutější provincii s relativně vysokou úrovní školství a zdravotnictví.

Bezpečnostní situace

Bezpečnostní situaci v provincii Logar lze považovat za zhoršenou, ale stabilnější, než v sousedních provinciích. V provincii jsou aktivní buňky Talibanu, ale větší podpoře se těší HIG (Hizb-e Islami) Gulbuddína Hekmatjára a mezi obyvateli se objevují i přívrženci Haqqáního svazu.

Většina provincie je hodnocena jako loajální vládě. Celkový přístup místního obyvatelstva k cizincům je povětšinou pozitivní. Podpora povstaleckým silám ze strany některých skupin obyvatelstva vyplývá zejména z nespokojenosti se zabezpečením služeb ze strany centrální i provinční vlády, z opozice proti vládní korupci a z ekonomických důvodů - opoziční skupiny, zejména Taliban, za loajalitu obyvatelstvu platí. Dalším motivem pro poskytování pomoci povstaleckým silám je hrozba násilí z jejich strany vůči obyvatelstvu.

Celkovou bezpečnostní situaci lze hodnotit ze dvou hledisek - obecné kriminality a aktivit opozičních sil. Úroveň a závažnost kriminálních činů v provincii celkově nepřekračuje národní průměr, je spíše nižší. Povstalecké operace jsou oproti sousedním provinciím méně časté a omezují se zejména na používání IED (Improvised Explosive Device) nebo nepřímé střelby.


.