Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

FAO, IFAD a WFP

 

Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO), Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství (IFAD) a Světový potravinový program (WFP) jsou specializovanými institucemi OSN, které sídlí v Římě. Česká republika prostřednictvím svého stálého představitele na ZÚ Řím zajišťuje zastupování ČR jako členské země při FAO a WFP, a jako pozorovatelské země na zasedáních IFAD.

V Římě sídlí tři instituce OSN, které mají přímý vztah k sektoru zemědělství a výživy. Jedná se o Organizaci spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO), Světový potravinový program OSN (WFP) a Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství (IFAD). ČR je aktivním členem FAO a WFP, a pozorovatelskou zemí v IFAD.

Zájmy a priority ČR ve všech třech shora uvedených institucích OSN hájí stálý představitel, který je součástí diplomatického sboru na českém zastupitelském úřadě v Římě.

Základní informace o poslání jednotlivých institucí, jakož i vztahu ČR k nim, viz níže.

Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)

FAO vede úsilí mezinárodního společenství v boji s hladem. Organizace je partnerem jak pro rozvinuté, tak rozvojové země a slouží jako neutrálním fórum, kde se všechny státy světa setkávají na rovnocenné úrovni s cílem sjednávat různé typy dohod a diskutovat specifické strategické otázky. FAO je současně uznávaným zdrojem vědění a informací. Organizace napomáhá všem zemím, které o to projeví zájem, s rozvojem zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství. Již od svého založení v roce 1945 věnuje FAO zvýšenou pozornost rozvoji venkovských oblastí, které jsou domovem pro 70 % světové chudiny a hladovějících lidí.

ČR od roku 1996 finančně podporuje aktivity FAO, což je zjevný výraz solidarity naší země s chudými státy naší planety. Podpora ČR prostřednictvím FAO je především směřována na rozvoj zemědělství ve východní Evropě, ale v omezené míře také v Subsaharské Africe a Asii.

Za účelem zabezpečení mnohostranné spolupráce ČR s FAO byl zřízen Český výbor pro spolupráci s FAO, jenž je poradním a koordinačním orgánem Ministerstva zemědělství ČR, které plní úlohu odborného gestora pro spolupráci s FAO a Ministerstva zahraničních věcí ČR, které odpovídá za řízení, koordinaci a provádění zahraniční politiky, za zabezpečení styků s mezinárodními vládními organizacemi a za uplatňování státních zahraničně-politických zájmů v těchto organizacích.

Odkaz: http://www.fao.org

Světový potravinový program OSN (WFP)

WFP je největší světovou humanitární agencií bojující s hladem, která byla založena v roce 1962. Vizí tohoto programu OSN je svět, ve kterém každý muž, žena a dítě má vždy přístup ke stravě, která je nutná pro aktivní a zdravý život jedince. V roce 2010 plánuje WFP zajistit potravinovou pomoc pro více jak 90 mil. hladem ohrožených lidí ve více jak 70 zemích světa.

ČR je do 31. prosince 2011 členem Výkonné rady WFP, což vhodně odráží tu skutečnost, že nevýznamná část české humanitární pomoci je tradičně směřována právě prostřednictvím tohoto multilaterálního zdroje podpory hladovějícím v celém světě.

 Odkaz: http://www.wfp.org

Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství (IFAD)

IFAD je mezinárodní finanční institucí založenou v roce 1977, jejíž cílem je financovat především agrární projekty v rozvojových zemích spjatých s produkcí potravin. Aktivity fondu spočívají ve snaze odstranit chudobu ve venkovských oblastech nejchudších zemí, neboť více jak 1 mld. žen, dětí a mužů žijí na venkově a jejich živobytí je zcela odvislé od zemědělské činnosti.

ČR již několik let monitoruje činnost IFAD a průběžně vyhodnocuje vhodnost a načasování plného členství v tomto fondu OSN.

Odkaz: http://www.ifad.org

Z výše uvedeného přehledu činností je patrné, že velmi často může docházet k překrývání aktivit FAO, WFP či IFAD v rozvojovém světě. Z tohoto důvodu zmíněné instituce spolu úzce kooperují a vytváří pomyslný trojúhelník institucí OSN sídlících v Římě.

Užitečné kontakty:

·     Ing. Jiří Muchka, Ph.D. – Stálý představitel ČR při FAO v Římě, E-mail: jiri_muchka@mzv.cz;

·     Ministerstvo zahraničních věcí ČR – odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, E-mail: s_ors@mzv.cz;

·     Ministerstvo zemědělství ČR – odbor obchodu a mezinárodní spolupráce, E-mail. posta@mze.cz.


.