Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

logoCRDC_1
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR s Albánií – 2008 až 2013

 

ČR v roce 2008 vyčlenila částku ve výši 1,3 mil. Kč na projekt “Nedostatečná péče o dlouhodobé pacienty, převážně onkologické, kteří potřebují paliativní péči v Albánii.“ Projekt pokračoval v roce 2009 s dodatečně vyčleněnou částkou ve výši 1,5 mil. Kč. V roce 2010 na něj navázal projekt "Rozvoj paliativní péče v Albánii prostřednictvím vzdělávání" v částce 250 000 Kč a v roce 2012 "Projekt péče o onkologicky nemocné pacienty." Příspěvek ČR na projekt činil 150 000 Kč.

V rámci malých lokálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR byla v roce 2009 Ministerstvem zahraničních věcí ČR vyčleněna částka ve výši 0,5 mil. Kč na projekt s názvem “Profesionální formace ohrožených mladých lidí v diecézi Rreshen.“ Tento projekt byl určen ke vzdělávání a rekvalifikaci mladých lidí obou pohlaví v oblasti Rreshen za účelem jejich uplatnění na trhu práce. Projekt pokračoval i v letech 2010 a 2011 a s krytím 250 000 Kč a 200 000 Kč.

V rámci ZRS byl v roce 2009 zahájen projekt “Implementace nových technologií na ochranu životního prostředí v ropném průmyslu v regionu Kučova“ s realizací rozdělenou do následujících tří let a s celkovým rozpočtem 20 mil. Kč. První fáze projektu byla ukončena v prosinci 2009 zpracovanou analýzou rizik a doporučením nápravných opatření. Celý  projekt spočívající v přípravě studie na odstranění ropných škod ze starých rafinérií v regionu Kučova byl ukončen v roce 2012.

V roce 2009 proběhl další z řady seminářů organizovaných Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR (ÚNMZ) zaměřený na technickou pomoc ČR albánské státní správě v oblasti zkušebnictví a metrologie. ÚNMZ spolupracoval s albánskými institucemi v oblasti technické pomoci již od roku 2003.

Pro rok 2010 ČR vyčlenila celkem 125 000 Kč na projekt “Zvyšování úrovně perinatologické a neonatologické péče v Albánii.“ Projekt byl realizován organizací ADRA CZ. Jeho vlastní provedení spočívalo v zajištění odborné stáže albánských lékařů na VFN a 1. LF Univerzity Karlovy v Praze a v poskytnutí materiálního vybavení pro Univerzitní nemocnici Královny Geraldiny v Tiraně. Na tento projekt v roce 2011 navázal projekt "Vytvoření programu ke zvýšení úrovně perinatologické péče v Albánii" v hodnotě 200 000 Kč. Projekt pokračoval i v roce 2012 s financemi ve stejné výši, t.j. 200 000 Kč.

V roce 2013 byl realizován projekt v turistické oblasti kolem města Kukës s názvem „Vytvoření turistických vazeb prostřednictvím propagace turistického vybavení.“ Na projekt ČR přispěla částkou 200 000 Kč. Prostřednictvím tohoto projektu bylo vytištěno 500 ks informačních turistických brožur, postaven informační turistický stánek vybavený počítačem a na příjezdu do města byl umístěn billboard s mapou a základními turistickými informacemi o regionu. V rámci dodatečného přidělení finančních prostředků ČR v druhé polovině 2013 se realizoval projekt "Vybudování krátkého úseku cesty k vodopádu Gerrles," na který ČR přispěla finanční částkou 74 000 Kč. Jednalo se o vybudování turistické stezky za účelem usnadnění přístupu turistů k vodopádu nedaleko horského turistického střediska Theth v Drinských Alpách.

.