Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Slavnostní ukončení českého rozvojového projektu a předání laboratoře pro měření frekvence a času

 

Díky českým rozvojovým projektům se Mongolsko dostalo na světovou úroveň měření délky a přesného času

Dne 28.02.2014 byla slavnostně předána laboratoř na měření frekvence a času, která byla zřízena v rámci bilaterální projektu Zahraniční rozvojové spolupráce vlády ČR. Projekt „Zavedení standardů pro měření času a korekce národních primárních standardů pro měření délky“ realizoval v Mongolském úřadu pro standardizaci a metrologii (MASM) tým českých odborníků pod vedením Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) ČR a Českého metrologického úřadu (ČMI). Slavnostní předání v Ulánbátaru proběhlo pod záštitou místopředsedy vlády pana Terbišdagva za účasti velvyslankyně I. Grollové, předsedy MASM G. Gantumura, ředitele oddělení zahraničních vztahů ÚNMZ ČR M. Chloupka a dalších.

Do laboratoře MASM byly nainstalovány atomové hodiny s potřebným příslušenstvím. Díky nim se Mongolsko zařadilo mezi zhruba 70 zemí ve kterých je rozmístěno asi 400 kusů takovýchto přesných časoměrných přístrojů a zapojí se tak do společného vytváření „světového času“ se podílí na vytváření světové hodiny.  Atomové hodiny jsou v současnosti nejpřesnějším existujícím strojem pro měření času. Využívají k měření času rezonanční frekvenci atomů velmi stabilního prvku zvaného cesium – a je podle nich regulován a koordinován čas např. vesmírných družic, navigačních systémů (GPS, Glonass ale do budoucna snad i evropský Galieleo), signál radiových a televizních stanic, ale také např. bankovních transakcí v různých časových pásmech.

Čeští experti si díky úspěšnému bilaterálnímu projektu vydobyli v Mongolsku výbornou odbornou prestiž, a to nepochybně napomohlo tomu, že se – shodou okolností právě v těchto dnech – stali vedle britského institutu BSI tzv. juniorními vedoucími nového projektu, který v oblasti standardizace zahajuje v Mongolsku pro následující tři roky Evropská unie.

galerie

.