Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Projekty 2008-2009

 

Sekretariátu UNESCO bylo v rámci Participačního programu 2008-2009 předloženo následujících deset žádostí o finanční příspěvek

Pořadí Název Předkladatel
1. 13. postgraduální kurs v polymerní vědě Ústav makromolekulární chemie AV ČR
2. Kurs základního zacházení s PC a internetem Ministerstvo vnitra ČR
3. Mezinárodní seminář: principy sestavení akčního plánu na ochranu památky nemateriálního dědictví MK ČR a NÚLP Strážnice
4. Mezinárodní kurs k ekohydrologickým přístupům k dobrému využití, obnově, managementu a ochraně mokřadů MAB, AV ČR
5. Kurs digitalizace dokumentů tvořících nedílnou součást kinematografického dědictví Národní filmový archiv ČR
6. Konference mládeže k udržitelnému rozvoji Klub ekologické výchovy Praha
7. Mezinárodní pracovní seminář věnovaný historickým zahradám a parkům NPÚ Kroměříž, MK ČR
8. Dialog ČR/Peru: Praha - Lima, spolupráce mezi Pražskou konzervatoří a Národní hudební konzervatoří v Limě Pražská konzervatoř
9. Podpora udržitelnému managementu přírodních zdrojů v suchých tropických zónách (Etiopie, Jemen) MZLU Brno
10. Studie ke svahovým posunům spojeným s globální klimatickou změnou a klimatickými extrémy v Peru UK Praha
.