Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Setkání zvláštního zmocněnce pro vědu a technologie s čínskými partnery

 

Dne 20. ledna 2014 navštívil zvláštního zmocněnce pro vědu a technologie, Petra Kaisera, nový vědecký rada čínského velvyslanectví v Praze, FENG Xuan, v doprovodu YUAN Chao, attaché čínské ambasády. Účelem schůzky bylo navázat na spolupráci, která byla úspěšně rozvíjena již s jeho předchůdcem a informovat čínskou stranu o aktuálních otázkách mezinárodní kooperace ve vědě a výzkumu.

V rámci setkání byla připomenuta řada projektů česko-čínské spolupráce ve VaVaI. Byly zmíněny České technologické dny realizované koncem roku 2011, na jejichž přípravě se podílel též zastupitelský úřad Číny (a český zastupitelský úřad v Pekingu), a následná komunikace mezi českými a čínskými vědeckými centry. Byla připomenuta též nedávná dohoda o spolupráci v oblasti nanotechnologií.

Podle Fenga Xuana je větší zapojení do mezinárodní spolupráce jedním z klíčových témat čínského Ministerstva vědy a technologií. Zároveň ocenil výborné vztahy mezi čínskou a českou stranou v této oblasti. Podle jeho slov má česká věda a výzkum v Číně dobrý zvuk. V této souvislosti zmínil například zájem čínských akademiků o spolupráci s Institutem molekulární genetiky Akademie věd ČR či kooperaci čínské korporace CNR specializované na výrobu vysokorychlostních vlaků a lokomotiv a její kontakty s Fakultou strojní ČVUT v Praze. Pravidelně také probíhají setkání Společného výboru pro vědecko-technickou spolupráci (Joint Sessions on Science and Technology Cooperation Committee).

Důkazem významu česko-čínské spolupráce ve VaVaI je stále rostoucí počet společných vědeckých projektů.  Čína je navíc jednou z několika prioritních zemí, kde se bilaterální vědecké projekty financují z fondu KONTAKT spravovaného MŠMT. Obě strany na závěr deklarovaly, že do budoucna je nutné dále podporovat vzájemné vztahy a že by spolupráci ve VaVaI měl být dán dostatečný prostor.

.