Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

České technologické dny

 

České technologické dny mají již šestiletou historii. Jedná se o sérii prezentačních akcí, na které jsou zváni výzkumníci, vývojáři a inovativní podnikatelé z ČR a jejich partneři z vybrané technologicky pokročilé země. Důraz je kladen na aplikovaný výzkum a na komercionalizaci nových technologií. Cílem je navázat přímé kontakty a vybudovat základ pro budoucí konkrétní spolupráci.

Špičkové české týmy v rámci technologických dnů diskutují se svými partnery konkrétní projekty vzájemné spolupráce. Mezi žádoucí výstupy patří dohody o výměně studentů a doktorandů, podpis nových memorand o spolupráci, identifikace společných projektů s potenciálem uplatnit se na trhu, prohloubení spolupráce mezi univerzitami a průmyslem, sdílení „best practices“ a v neposlední řadě hledání investorů pro nové technologie.

V letech 2011-2012 se České technologické dny konaly např. v USA, Kanadě, Brazílii, Číně, Japonsku, Jižní Koreji či Izraeli. Byly zaměřeny na různá témata (informační a komunikační technologie, energetika, bio a nanotechnologie, výzkum v automobilovém průmyslu).

Technologické dny

Organizované ČTD 2011-2012

  • České technologické dny v Milwaukee se konaly 13. – 14. listopadu 2012. Česká delegace byla zastoupena jak vládními institucemi, tak českými výzkumníky a vedoucími inovativních firem. V US delegaci byli hlavně zástupci velkých a menších podniků, a kromě jiných i zástupci bank a investorů. Kromě prezentací business plánů českých inovátorů byly součástí programu diskuse o perspektivách česko-americké spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. Konaly se též interaktivní panely zaměřené na výměnu nejlepších zkušeností v komercionalizaci nových technologií (investice do malých firem a start-upů) a v podpoře spolupráce univerzit s průmyslem. Více informací
  • V pořadí již 6. Česko-japonké technologické dny byly spojeny s mezinárodním sympoziem Nanofibers 2012, které se konalo v Tokiu ve dnech 4. – 5. června 2012. Hlavním organizátorem akce byl Tokijský technologický institut. Záštitu nad ní převzal též český zastupitelský úřad. Na sympoziu se prezentovala přední česká výzkumná centra (Vysoké učení technické v Brně, Technická univerzita v Liberci a brněnský Středoevropský technologický institut) a inovativní firmy a společnosti (Nafigate, Elmarco a Contipro Biotech), jež následně jednaly s  japonskými (a dalšími mezinárodními) subjekty o společných projektech. Na okraj sympozia navštívil zvláštní zmocněnec pro vědu a technologie, Petr Kaiser zainteresované vládní resorty a instituce a diskutoval o prohloubení vzájemně výhodné bilaterální spolupráce ve vědě a aplikovaném výzkumu.
  • Za účasti ministra zdravotnictví Leoše Hegera proběhl v Chicagu ve dnech 27. – 28. března 2012 dvoudenní seminář na téma bio a nanotechnologií, který byl příležitostí pro české firmy a badatelská centra prezentovat své pokročilé projekty, které jsou otevřeny mezinárodní spolupráci, v jednom z nejdynamičtěji se rozvíjejících regionů USA. Američtí zájemci oceňovali vysokou úroveň českého výzkumu a vyjadřovali připravenost navázat vzájemnou výměnu. Vzápětí po skončení akce začala probíhat komunikace o jejím „follow-up“.
  • The U.S.-Czech Innovation Conference: Exploring Innovation Oportunity, velká konference, jež se konala  pod záštitou předsedy vlády, RNDr. Petra Nečase za účasti více než 150 zástupců klíčových vládních resortů, výzkumných pracovišť a  inovativních podniků z ČR a USA (podrobnější údaje o konferenci). Konference byla milníkem v prohlubování všestranné komunikace a výměny a umožnila definovat další konkrétní oblasti vzájemně výhodné kooperace. Na tuto velkou konferenci naváže řada workshopů a seminářů jak v Praze, tak v dalších regionech.
  • Česko-čínské technologické dny se ve dnech 22. – 24. listopadu 2011 konaly v provincii Kanton. Otevřely dveře spolupráci mezi špičkovými českými výzkumnými týmy a jejich čínskými protějšky v oblasti biotechnologií a genetiky.
  • Česko-australské technologické dny (Melbourne, 4. – 8. července 2011) představovaly silný impulz pro formulaci výzkumných projektů univerzit pro potřeby automobilového průmyslu za výrazné přidané hodnoty českého vývoje nových technologií.
  • Úspěchem skončily Česko-korejské technologické dny uspořádané v souvislosti s konferencí Central and Eastern Europe Green Business Partnership (Soul, 10. – 14. října 2011). České inovativní firmy a centra tak dostaly příležitost představit své technologie též samostatně, zástupci státní správy při této vysvětlili cíle a zásady vládní politiky v podpoře vědy a výzkumu a při ochraně životního prostředí.
  • Česko-kanadské technologické dny (21. – 23. září 2011) se uskutečnily v jižním Ontariu (oblasti Waterloo) a byly zaměřeny na informační a komunikační technologie, robotiku, kybernetiku a možnosti spolupráce českých akademických a výzkumných institucí a firem s kanadskými partnery
.