Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu a role MZV

 

(Archivní článek, platnost skončena 28.08.2014.)

 

Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu

Česká republika rozvíjí bilaterální spolupráci uzavíráním množství smluv o vědeckotechnické spolupráci, v současnosti činí jejich počet více než 80. S vybranými partnerskými zeměmi je tato spolupráce dále podpořena prostřednictvím programů MOBILITY či KONTAKT II spravovaných MŠMT. Za zmínku stojí česko-izraelská spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji v rámci programu GESHER/MOST. Cílem činnosti Komise J. Williama Fulbrighta je podpora vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi ČR a USA. V Praze je jedna z kanceláří Office of Naval Research.

Kromě spolupráce na bilaterální úrovni má pro ČR zásadní význam zapojení do Evropského výzkumného prostoru (ERA). České týmy spolupracují na projektech v rámci programu Horizon 2020, což je nový evropský program financování výzkumu a inovací na léta 2014 až 2020 s celkovým rozpočtem €80 mld., účastní se programů EUREKA (Evropská spolupráce v aplikovaném a průmyslovém výzkumu), COST (Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu), ESA (The European Space Agency) či EURATOM. Čeští vědci  bádají ve významných světových vědeckých centrech, jako je CERN (The European Organization for Nuclear Research).

Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a inovacích patří k prioritám české vlády. Důraz je kladen na oblast inovací, neboť ty jsou komoditou přitahující investice do oboru, v němž byly vytvořeny, a prostředkem pro objevování obchodních příležitostí a získávání finančních zdrojů. Druhou stranou téže mince je získávání poznatků o politikách a strategiích podpory vědy v pokročilých zemích a výměna nejlepších zkušeností v komercionalizaci nových technologií.

 

Role ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničí je připraveno, skrze svou unikátní síť zastupitelských úřadů, zprostředkovat kontakty a komunikaci našich badatelských center, vývojářských týmů a inovativních firem s partnery v zahraničí, kteří mají zájem o vzájemně prospěšnou spolupráci. Za koordinaci těchto aktivit a stanovování cílů a úkolů diplomatické služby je zodpovědný zvláštní zmocněnec pro vědu a technologie.

Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu je vždy založena na společných projektech konkrétních badatelských či vývojových týmů. Zkušenosti však ukazují, že potenciál těchto projektů je plně využit pouze tehdy, jsou-li kontakty mezi jednotlivými týmy podporovány infrastrukturou nejrůznějších mezivládních dohod, memorand, grantů a širokého spektra kontaktů. Ve všech těchto oblastech může diplomacie hrát důležitou roli. MZV dále může prostřednictvím svých zastoupení ve světě zprostředkovat informace o aktuálních vznikajících potřebách na globálních trzích, jež budou východiskem pro budoucí inovace.

Česká věda má ve světě tradičně dobrý zvuk, avšak ne všechny její úspěchy jsou tak známy, jak by si zasloužily. V řadě oborů čeští badatelé a novátoři dosahují excelentní úrovně. S tímto vědomím se MZV prioritně zaměřuje na následující typy aktivit:

  1. propagace excelentních výsledků české vědy a výzkumu (prezentační akce, workshopy);
  2. zpracování informací o hlavních směrech a trendech vývoje nových technologií v hostitelské zemi;
  3. networking a zprostředkování kontaktů s důrazem na komercionalizaci inovací a nových technologií;
  4. pomoc českým subjektům při uplatnění výsledků jejich výzkumu a vývoje v daném teritoriu dle jejich záměrů (business plánů).

K zavedeným programům patří „České technologické dny“ (Czech Technology Days), na němž MZV spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturou CzechInvest, ale též s univerzitami a výzkumnými centry.

.