Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Věda a výzkum v ČR

 

(Archivní článek, platnost skončena 28.08.2014.)

Věda a výzkum mají v České republice dlouholetou tradici. České univerzity a výzkumné ústavy jsou připraveny vychovávat vysoce kvalifikované odborníky, řada badatelských pracovišť dosahuje úspěchů i v mezinárodním srovnání.

Věda, výzkum a inovace jsou klíčové pro rozvoj ekonomiky, zvyšování kvality života obyvatel, růst produktivity a udržitelný rozvoj. Česká republika si toho je vědoma. Toho dokladem jsou zvyšující se investice ze státního rozpočtu a snaha o zvýšení efektivity celého systému. Zatímco v roce 2001 činily celkové výdaje na vědu a výzkum v ČR 28,3 mld. Kč a představovaly tak 1,16%  HDP, v roce 2012 již tato částka dosáhla 72,4 mld. Kč, což odpovídá 1,89 % HDP ČR.

Věda a výzkum jsou v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (zákon č. 130/2002 Sb.). Vypracovávání strategických vizí a přípravu rozpočtu má na starosti Rada pro výzkum, vývoj a inovace, již vede místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace. Výzkum podporuje řada institucí a resortů. V oblasti aplikovaného výzkumu byla nově zřízena Technologická agentura ČR, jež je protějškem Grantové agentury ČR financující projekty základního výzkumu. Akademie věd ČR zastřešuje 54 výzkumných pracovišť. Důležitý výzkum probíhá na vysokých školách.

V posledních letech byly nemalé finanční prostředky investovány do budování center excelentního výzkumu. S využitím zdrojů ze strukturálních fondů EU na území ČR vznikají velké výzkumné infrastruktury. Mezi 6 největších patří:

 • „superlaser“ ELI: Extreme  Light Infrastructure (Fyzikální ústav AV ČR), jež je jedinou institucí v ČR zařazenou do ESFRI (The European Strategy Forum on Research Infrastructures);
 • Středoevropský technologický institut – CEITEC (Brno);
 • Mezinárodní centrum klinického výzkumu - FNUSA-ICRC (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně s využitím spolupráce s Mayo Clinic),
 • „superpočítač“ IT4Innovations (Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě);
 • Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy – BIOCEV,
 • projekt „Udržitelná energetika“ (SUSEN; Řež u Prahy).

Základním strategickým dokumentem české vědy a výzkumu je Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015. Důležitým dokumentem v oblasti aplikovaného výzkumu jsou Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  a Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 až 2020.

Jedním z cílů Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR je „zlepšit zapojení ČR do mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích“. Uvedený cíl byl formulován s vědomím, že kvalitní vzdělávání, věda a vývoj nových technologií jsou podmínkou pro zajištění konkurenceschopnosti české ekonomiky na globálním trhu, jak ji definuje Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020. Kromě zvyšování inovační poptávky je důraz kladen především na spolupráci mezi podniky a sektorem vědy, rozvoj excelentního výzkumu a mezinárodní spolupráci.

Jednou z oblastí, kde ČR stále ještě nedosahuje úrovně vyspělých zemí, je efektivní přenos znalostí z výzkumu do praxe. Lepší komercionalizace nových technologií je však conditio sine qua non dlouhodobé a udržitelné konkurenceschopnosti českých firem na mezinárodním poli a zlepšení exportní pozice českého průmyslu. Proto má velký význam podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu se zaměřením na transfer nových poznatků do praxe a proto je též klíčovou součástí prosazování ekonomických zájmů ČR v zahraničí.

 

Některé výsledky české vědy a výzkumu

 •  Mezi české vynálezy patří hromosvod (1740), kostkový cukr (1843), oblouková lampa (1900) či Kaplanova turbína (1912).
 • Čeští vědci přispěli světové vědě například teorií buněk (1837), formulací zákonů dědičnosti (1850), definováním krevních skupin (1906) nebo polarografií (1922).
 • Slovo„robot“ je českého původu.
 • Významným českým produktem, který dnes představuje trh v řádu miliard USD, jsou profesorem Wichterlem vyvinuté kontaktní čočky.
 • Celý svět používá antivirotika vyvinutá na základě objevů profesora Holého (léky proti Hepatitidě B a HIV).

Užitečné odkazy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Akademie věd ČR

Grantová agentura ČR

Technologická agentura ČR

Vysoké školství ČR

Horizon 2020 [en]

Evropská komise [en]

.