Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

20. Mezinárodní sympozium o separačních vědách (ISSS)

 

Kdy : 30. srpna – 2. září 2014, Hotel DAP, Vítězné náměstí 4/684, Praha 6

Mezinárodní sympozia o separačních vědách (ISSS) jsou každoročně konané mezinárodní konference, na nichž se setkávají odborníci z oboru analytické chemie, především (ale nejenom) ze Střední Evropy. Dosud bylo uspořádáno 19 symposií v této řadě (z toho jedno v ČR), která si získala dobrý zvuk díky tradičně vysoké kvalitě odborného i společenského programu a "středoevropsky" přijatelné úrovni vložného. ISSS symposia jsou organizována pod záštitou středoevropské skupiny pro separační vědy (CEGSS), jejímž členem je Skupina pro chromatografii a elektroforézu České Společnosti Chemické od r. 1999.

Cílem (ISSS) je šíření nových poznatků z oblasti analytických separací, především chromatografie a elektroforézy, podpora výměny zkušeností mezi akademickou a průmyslovou sférou, posílení stávajících a iniciace nových kontaktů mezi odborníky, zejména z mladé generace.

Jubilejní 20. ISSS se bude konat v hotelu DAP, Praha od 30. 8. do 2. 9. 2014.

Účastí na 20. ISSS získáte aktuální informace o nových výzkumných trendech a pokrocích v teorií, instrumentací a aplikacích všech typů separačních technik - plynové chromatografie, HPLC, elektroforézy, úprav vzorků, spojení chromatografie s hmotnostní spektrometrií a kombinovaných vícerozměrných technik. Důraz bude kladen zejména na pokroky ve vývoji nových separačních médií, včetně kolon pro ultraúčinnou HPLC, kolon s povrchovou pórovitostí, monolitických kolon, kolon pro HILIC separace polárních biologicky aktivních látek a na jejich aplikace, zvláště v oblastech potravinářské, klinické a biomedicinální analýzy a v oblasti kontroly kvality životního prostředí.

Součástí sympózia bude též výstava firem působících ve zmiňovaných oborech.

Hlavní témata sympózia: http://www.isss2014.cz/en/symposium/topics/

Registrace online: http://www.isss2014.cz/en/registration/registration-form/

www.isss2014.cz

 

.